Beräkna bilförmånsvärdet 2016

Nu kan du räkna ut ditt bilförmånsvärde för inkomståret 2016. I Skatteverkets e-tjänst kan du söka din bil antingen via bilmärket eller via modellkoden som finns i Skatteverkets billistor.

     

den 7 januari 2016

Listan kompletteras löpande under året med prisuppgifter på nya bilmodeller och eventuella ändringar av nybilspriset.

Saknas den bilmodell som du söker i Skatteverkets billista och därmed också i e-tjänsten för beräkning av bilförmån? Du kan då i regel få uppgift om det aktuella nybilspriset genom att kontakta återförsäljare eller generalagent för respektive bilmärke.


Källa: http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2015/nyheter/beraknaformansvardetpadinbil.5.3810a01c150939e893f10200.html