Bemanningsindikatorn Q3 2015: Förväntat efterfrågeläge paradoxalt lågt

Trots ökade orderingångar i industri och tillväxt i tjänstesektorn förväntar sig bemanningsbranschen minskad efterfrågan.

     

den 7 september 2015

Den enda parameter som förändrats, och därmed den sannolikaste orsaken till de låga förväntningarna, är de ökade sociala kostnaderna för unga.

De förändrade villkoren för att anställa ungdomar som började gälla under just årets tredje kvartal innebär ett stort skifte för både kund- och bemanningsföretag.

Ytterligare höjningar kommer nästa år. Bemanningsbranschen är relativt sett den bransch i landet som anställer flest unga, vilket ger att förändringarna oundvikligen får efterverkningar.


Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/bemanningsforetagen/pressreleases/bemanningsindikatorn-q3-2015-foervaentat-efterfraagelaege-paradoxalt-laagt-1201806