Behöver EU:s momssystem quick fixes – del 2

Det slutliga momssystemet för varuhandel är tänkt att träda i kraft är år 2022. Innan dess vill EU-kommissionen införa visa förenklingar – quick fixes. I den här artikeln tittar vi närmre på förslaget som ska förenkla momshanteringen för företag med lager i andra EU-länder.

     

den 1 juni 2018 Veronica Rosen

Det här är den andra artikeln där vi tittar närmare på de quick fixes som EU har föreslagit. Quick fixes och CTP-certifiering av företag är en liten del av det större reformpaketet för gränsöverskridande varuhandel som EU har föreslagit. Något beslut finns inte ännu.

Quick fix blir bara tillgängliga för särskilt pålitliga företag – CTP-företag. Quick fixes och CTP-regler är tänkta att införas år 2019.

Det är fyra quick fixes som föreslås. Den här artikeln fokuserar på den som handlar om call off-stock.

Vi har tidigare publicerat en artikel om den quick fix som handlar om kedjetransaktioner. Läs den första artikeln här

Krångligt med lager i andra EU-länder

Ett call off-stock-lager är ett lager som säljare har hos sin kund. Kunden plockar själv ut varorna från lagret när kunden vill köpa varorna. När lagret finns i ett annat EU-land innebär det att säljaren normalt måste momsregistrera sig i det landet. En utländsk momsregistrering upplevs ofta som krångligt och dyrt.  

 Exempelbild  

Exempel
SAB har ett call-off-stock i Danmark. När SAB för över varorna från Sverige till sitt lager i Danmark ska överföringen redovisas i den svenska momsdeklarationen och i en periodisk sammanställning – som en EU-försäljning av vara.  

SAB gör samtidigt ett EU-förvärv i Danmark. SAB måste därför momsregistrera sig i Danmark för att kunna redovisa förvärvet i en dansk momsdeklaration – som ett EU-inköp av varor.  

När sedan den danska kunden plockar ut varor ur lagret gör SAB momspliktig omsättning i Danmark. Normalt är det säljaren – SAB – som ska redovisa momsen på den försäljningen. Vissa länder (såsom Sverige) har dock infört en möjlighet för köparen att redovisa momsen genom systemet med omvänd beskattning. Det är dock bara möjligt om kunden är momsregistrerad i det land där lagret finns.

EU:s förslag på quick fix

Förslaget syftar till att det ska bli en enklare och enhetlig hantering i alla EU-länder. Den quick fix som presenterats innebär att man hoppar över SAB:s EU-förvärv i Danmark. Istället för en överföring anses en direktförsäljning från Sverige skett till slutkunden i Danmark. SAB redovisar då en EU-försäljning av vara till den danska kunden. Den danska kunden - som är momsregistrerad i Danmark – redovisar sitt inköp i Danmark som ett vanligt EU-inköp av vara. Detta kräver dock att både säljare och kunden är CTP-företag (se nedan).

Genom en sådan lösning slipper SAB en momsregistrering i Danmark.

Ur kontrollsynpunkt måste dock säljaren föra ett register. Registret ska specificera lagrets adress, varor som förs över från Sverige till Danmark, samt varor som tas ut från lagret i Danmark.

Gäller bara CTP-företag

Quick fixes ska – som nämns ovan – bara gälla företag som blivit certifierade som CTP-företag. I korthet innebär det att företaget måste sköta sina skattebetalningar, ha interna kontroller och vara solvent. Skattemyndigheten i företagets hemland ska pröva förutsättningarna och fatta beslut om certifieringen. Företag som inte får status av CTP-företag får leva med problemen att eventuellt behöva registrera sig för moms i andra länder.

Finns det ett behov av förslaget?

Ja, det gör det. Vissa länder har redan infört liknande förenklingar. Sverige är ett av de länder som inte har gjort det. En momsregistrering i utlandet kostar en del att administrera. Det är enklare att hantera momsen internationellt om man vet att samma regler gäller i hela EU.

Förslaget innebär dock att en viss administration tillkommer – att föra register på varorna som hanteras enligt regelverket.

En del i en stor momsreform

Förslaget är en del av förslaget på den största momsreformen på 25 år. Anledningen till reformen är att man vill hindra momsbedrägerierna – som beräknas uppgå till 50 miljarder euro varje år. Man vill införa en destinationsprincip för varuhandel mellan företag. Försäljning av varor till andra företag ska som huvudregel debiteras med köparlandets moms.

Omvänd betalningsskyldighet föreslås bli kvar vid försäljningar till CTP-företag. Det återstår dock många detaljer.

Vad händer nu?

Kommissionen har nu i maj presenterat detaljerna till ett konkret förslag till det slutgiltiga momssystemet. Det förslaget kommer nu att diskuteras i de olika länderna. Såsom förslaget har utformats kan man även gå vidare i diskussionerna kring quick fixes.

För att förslagen ska bli verklighet krävs att alla länder är överens. Det räcker att ett land röstar ned förslaget så blir det inget.

Vi kan gissa att det krävs ett antal förhandlingar innan ministerrådet är överens. Planen är att införa quick fixes 2019 – men en kvalificerad gissning är att det kommer dra ut på tiden.

Läs gärna våra artiklar om quick fixes på kedjetransaktioner samt vår senaste artikel om EU:s stora momsreform. Har du inte ett abonnemang på Servicepaket Moms kan du prova paketet gratis här.

Vi bevakar utvecklingen inom EU:s reformförslag och återkommer.

Gå på Stora Momsdagen i september/oktober och bli uppdaterad på nyheterna, bland annat på det senaste om EU:s stora momsreform. Läs mer om Stora Momsdagen