Avtalsbrott i långdragen lönetvist när NCC höjer lönerna

Bakgrunden till den långdragna lönetvisten är enligt Byggnads vem som ska ha makten över lönebildningen. Facket vill ha kvar ackordet medan arbetsgivaren NCC vill ha en resultatpåverkad månadslön.

     

den 3 juni 2015

På 14 arbetsplatser i Västsverige har man tvistat om löneformen för omkring 150 yrkesarbetare vilket lett till att arbetarna i över ett år tvingats gå på stupstockslön enligt avtal innebärande mellan 165 -170 kr i timmen.

NCC har nu ensidigt beslutat höja lönen till 198:19 i timmen motsvarande en månadsförtjänst på cirka 34 500 kr till de berörda arbetarna trots att det inte är enligt kollektivavtalet.

- Vi behöver ett system där ersättningar och kostnaderna är förutsägbara för medarbetarna, för kunderna och för företaget. Därför väljer vi att bryta mot kollektivavtalet för att skydda våra medarbetare, säger Per Kinell, avdelningschef på NCC Construction Sweden, i ett pressmeddelande.


Källa: http://www.ncc.se/press/cision-page/50e4cdfe59f83f52/ncc-ger-yrkesarbetare-i-v%C3%A4st-h%C3%B6gre-l%C3%B6n-%C3%A4n-avtalet/