Avtala om arbetsbefrielse

När en anställd sägs upp kan en särskild överenskommelse träffas mellan parterna om vilka villkor som ska gälla under uppsägningstiden. Tänk då på att överenskommelsen bör vara skriftlig. Den ska också undertecknas av både arbetsgivaren och arbetstagaren.

     

den 29 november 2018

Ett exempel är att den anställde som sägs upp kan bli arbetsbefriad under uppsägningstiden. Enligt lagen om anställningsskydd har arbetsgivare rätt att räkna av det som arbetstagaren tjänar eller skulle kunna tjäna i en annan anställning. Arbetstagaren är då arbetsbefriad med avräkning.

Det är även möjligt att avtala om att arbetstagaren är arbetsbefriad utan avräkning. Arbetsgivaren har då inte rätt att räkna av annan inkomst. 

Vad bör den skriftliga överenskommelsen innehålla?

Den skriftliga överenskommelsen bör även täcka in vad som gäller om t ex semesterintjänande, ev kompledighet och liknande frågor. Gäller överenskommelsen samtliga mellanhavanden mellan parterna bör det framgå av texten. Förslag på en sådan lydelse är.

Genom denna överenskommelse är samtliga mellanhavanden mellan parterna reglerade. Parterna har inte några ytterligare krav på varandra.

Vill du veta mer om anställningar?

Servicepaket HR är till för dig som arbetar både med praktiska och operativa HR-frågor. I paketet hittar du senaste nytt inom HR-området, webinar för kompetensutveckling, hundratals checklistor, faktabank och support med våra egna HR-experter. Så du får svar när du behöver det. Prova paketet gratis