Avdragsrätt för representation kan komma att upphöra 2016

Skatteverket har i en promemoria föreslagit att avdragsrätten för representation ska upphöra 2016. Man hänvisar både till att det nuvarande systemet är krångligt och EG-direktivet 2006/112/EG.

     

den 19 maj 2015

Sammanfattningsvis upphör den skattemässiga avdragsrätten för själva representationskostnaden, men rätten till momsavdrag på representationen behålls upp till ett maxbelopp på 500 kr.

Även kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund får samma avdragsbegränsning.

Enligt Skatteverket medför förslaget en positiv offentligfinansiell effekt på 1 miljard kronor årligen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.


Källa: http://www.skatteverket.se/download/18.7be5268414bea064694307a/1426602112781/pm+
avdrag+representationskostnader.pdf