Avdragsrätt för moms – ett pussel med två bitar

Om avdragsrätten för moms var ett pussel så skulle det bestå av två pusselbitar. På den ena hade det stått materiella krav på och den andra formella krav.

     

den 15 april 2019 Kristina Andreasson

Den materiella biten – att köpta varor och tjänster används i momsskyldig verksamhet är den största – och viktigaste – pusselbiten. Utan den mindre pusselbiten – som rör innehållet i fakturan – blir dock inte avdragsrättspusslet komplett. Båda pusselbitarna behövs.

I en granskning från Skatteverket tittar myndigheten ofta först på den pusselbit som har att göra med formaliareglerna – vilket också är fokus i denna artikel.

Mervärdesskattelagen lägger ansvaret för att fakturan uppfyller formaliakraven på leverantören. Tråkigt nog är det dock kunden som kan få ”sota” för leverantörens brister i den mening att avdrag för moms kan nekas.

Kvitto – bara i vissa fall

För försäljningar som sker via automat eller om försäljningsbeloppet är högst 4.000 kr, inklusive moms, kan en förenklad faktura – ofta kassakvitto – utfärdas av leverantören. Då fungerar kvittot lika bra för köparen för att styrka rätten till avdrag för moms. En förenklad faktura saknar vanligtvis uppgift om köparens namn och adress.

I de flesta fall är dock säljaren skyldig att utfärda en normal faktura. Det gäller bl.a. om försäljningsbeloppet är över 4.000 kr, inklusive moms, och köparen är ett företag.

Mervärdesskattelagens krav på en fullständig, eller ska vi säga ”normal” faktura, har 16 innehållspunkter. I realiteten kommer dock inte samtliga 16 punkter att kunna utkrävas för varje försäljning. Vissa punkter är nämligen bara relevanta vid vissa typer av försäljningar.

I Servicepaket Moms faktabank kan du läsa mer om fakturainnehållet för en normal och förenklad faktura. Saknar du abonnemang? Få tillgång till paketet här!

Bristfälliga fakturor kan kompletteras

Det är vanligt att köparens avdragsrätt blir ifrågasatt om någon av följande uppgifter saknas eller är fel.

  • Säljarens registreringsnummer till moms – även kallat VAT-nummer.
  • Köparens namn och adress
  • Momsbeloppet i SEK – eller EUR om det är leverantörens redovisningsvaluta

I princip kan köparen bli nekad avdrag oavsett vilken av punkterna som saknas eller är fel. Den goda nyheten är dock att Skatteverket måste acceptera kompletteringar om en ursprunglig faktura har formella fel.

Uppgiften kan finnas i annat dokument!

En faktura kan bestå av flera olika handlingar som tillsammans innehåller de uppgifter som en faktura ska ha enligt mervärdesskattelagen. Det är dock leverantören som ansvarar för att en faktura utfärdas. Enligt Skatteverket innebär det att både leverantör och köpare måste ha tillgång till de dokument som tillsammans blir en faktura.

Vissa uppgifter som krävs av en faktura kan finnas i handlingar som både leverantör och köpare har tillgång till från början. Viss information som utelämnats på fakturan kan t.ex. finnas i avtal, följesedlar eller beställningshandling. Om de uppgifter som Skatteverket efterfrågar finns i någon av dessa dokument bör det vara lätt för köparen att komplettera med kopior av dessa handlingar.

Be leverantören om hjälp!

Finns inte den saknade uppgiften i ett sådant dokument återstår bara att kontakta leverantören och be om hjälp.

Har t.ex. fel företagsnamn angivits som köpare på fakturan? Då bör kunden be leverantören att kreditera den felaktiga fakturan och skicka en ny. Den nya rättade fakturan betraktas som en komplettering av den ursprungliga. Det innebär att köparen får avdrag i den redovisningsperiod då den ursprungliga fakturan skulle ha redovisats.

Saknas uppgift om säljarens registreringsnummer till moms? Här torde det räcka att leverantören skickar ett e-postmeddelande till köparen, med referens till den aktuella fakturan, och lämnar uppgift om sitt momsregistreringsnummer.

Saknar ursprungsfakturan momsbelopp? Här måste leverantören utfärda en ny faktura där momsbeloppet anges. I det här fallet kan inte den nya fakturan anses komplettera den ursprungliga. Det innebär att köparens avdrag för moms få göras först i den redovisningsperiod som den rättade fakturan mottogs.

Vänta inte!

Ett gott råd är att begära kompletteringar så snart som möjligt. Om leverantören har hunnit upphöra med sin verksamhet när köparen ber om hjälp så är det för sent. Det kan också vara för sent om leverantören och köparen av något skäl blivit oense. Om inte leverantören är villig att hjälpa till kan det i realiteten bli svårt att göra nödvändig komplettering.

Lycka till i pusslandet!


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!