Du som har enskild firma kan få avdrag för vissa typer av motionsaktiviteter, det skriver Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Simployer.
Du som har enskild firma kan få avdrag för vissa typer av motionsaktiviteter, det skriver Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Simployer.

Enskild näringsidkare kan få avdrag för styrketräning

Reglerna om skattefri motion och friskvård gäller inte för den som har en enskild firma. Däremot kan näringsidkare få avdrag för motionsaktiviteter som syftar till att rehabilitera eller vara förebyggande. Exempel på sådana aktiviteter är simning, stavgång och styrketräning.

     

den 22 mars 2018 Lennart Salomonsson

Artikel från 2015-05-24 – uppdaterad 2018-03-22

Reglerna om skattefri motion och friskvård gäller endast för anställda, d v s för personer som beskattas i inkomstslaget tjänst. Det innebär att enskilda näringsidkare inte kan få avdrag för motion och friskvård i sin näringsverksamhet.

Däremot är det möjligt för enskilda näringsidkare att få avdrag för förebyggande behandlingar och rehabilitering. Förutsättningen för avdrag är att den åtgärd som sätts in behövs för att näringsidkaren ska få tillbaka sin arbetsförmåga (rehabilitering) eller för att näringsidkaren ska kunna fortsätta att driva sin verksamhet (förebyggande behandling).

Det är näringsidkaren som ska visa att det förhåller sig på detta sätt. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte för att avdrag ska medges. Däremot är det att rekommendera att det finns ett intyg från behandlande personal som styrker behovet av behandlingen.

Läs mer: Håll dig uppdaterad om alla viktiga skattefrågor med Servicepaket Skatt

Valet av behandling är inte avgörande för avdragsrätten. Det avgörande är istället syftet med behandlingen och dess möjligheter att rehabilitera eller förebygga en nedsatt arbetsförmåga. Exempel på vanliga rehabiliteringsåtgärder är behandling av rygg, nacke och axlar hos en sjukgymnast, massör, naprapat eller kiropraktor. Åtgärder i form av psykologstöd och psykoterapi är andra exempel på avdragsgilla behandlingar.

Valet av behandlingsmetod är alltså valfritt och det finns dessutom ingen gräns för vad en avdragsgill behandling får kosta.

Det som kanske inte är känt av alla är att även fysiska aktiviteter kan betraktas som förebyggande behandlingar eller rehabilitering om en läkare eller annan behörig vårdgivare har skrivit ut ett recept på detta (s k FaR). Den som skriver ut receptet ska vara en legitimerad medicinsk person med kunskap om hur man motionerar i hälsosyfte.

Receptet kan vara individuellt utformat så att det framgår vilken aktivitet som är lämplig och hur ofta den ska utföras. Exempel på fysiska aktiviteter i förebyggande eller rehabiliterande syfte är stavgång, simning, styrketräning och yoga.

Möjligheten att få en fysisk aktivitet på recept innebär alltså att motionsaktiviteter av olika slag kan bli avdragsilla för enskilda näringsidkare. Detta trots att de inte omfattas av reglerna om skattefri motion och friskvård.

En fråga man kan ställa är samtidigt varför reglerna är olika för olika företagsformer. Varför kan den som väljer företagsformen aktiebolag, och är anställd av sig själv, få skattesubventionerad motion och friskvård, medan den som väljer företagsformen enskild firma inte kan få det på samma sätt?

Håll dig uppdaterad!

Att arbeta med skatt innebär att man ständigt måste vara uppdaterat om vad som är på gång på skatteområdet. Med Servicepaket Skatt kan du känna dig trygg i att alltid ha tillgång till det senaste, och att du har ett korrekt svar nära till hands när du behöver det. Få tillgång till paketet


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!