Att vidareutveckla talangerna får dem att stanna

Konkurrensen om talangerna på arbetsmarknaden ökar år för år och det blir allt viktigare för arbetsgivare att göra sig attraktiva för att både lyckas anställa och behålla anställda. Vad gör då en arbetsgivare attraktiv i talangernas ögon? Jo, undersökningar visar gång på gång att medarbetare värderar möjligheten till personlig utveckling högt.

     

den 3 september 2018

Företaget Accenture genomförde 2011 en undersökning bland 3 400 chefer i 29 olika länder. Resultatet visade att nästan bara varannan medarbetare var nöjd med sitt jobb och att det huvudsakliga anledningarna till missnöjet var följande:

  • Underbetalda
  • Dåliga utvecklingsmöjligheter
  • Ingen möjlighet till karriärutveckling
  • Känsla av att sitta fast

Trots att just denna undersökning har några år på nacken uppvisar andra, mer aktuella, undersökningar samma resultat. Vi ser tydligt att det är viktigt för medarbetare att känna att de utvecklas kontinuerligt. Om de upplever att de stagnerar på sin nuvarande arbetsplats är de snabba att söka sig vidare. Tittar vi dessutom på nästa generation arbetstagare så säger de att en traditionell karriärutveckling inte tilltalar dem på samma sätt som tidigare generationer, att de vill prova olika typer av jobb och att de inte drar sig för att byta inriktning helt i arbetslivet.

Detta talar sitt tydliga språk. Arbetsgivare idag måste ständigt vidareutveckla sina medarbetare för att fortsätta framstå som attraktiva. Vad kan man då som arbetsgivare göra för att behålla och utveckla sin personal? Var går gränsen mellan personlig utveckling och företagets behov av specifik kompetensutveckling? Ska man kompetensutveckla för sakens skull? 

Det är naturligtvis inte arbetsgivarens ansvar att bekosta knypplingskurser och agilityträning med hunden om det inte faller under organisationens verksamhetsområde, men den arbetsgivare som inte förstår vikten av att erbjuda kreativa och utmanande utvecklingsmöjligheter kommer sannolikt få svårt att behålla medarbetare över tid. Medarbetares möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling kommer att vara avgörande för många företag och organisationer framöver. Det handlar i grund och botten om att kunna erbjuda talanger personlig och professionell utveckling samt tydliga karriärvägar. 

Arbetsgivare som satsar på att kontinuerligt vidareutveckla sina medarbetare skapar med hög sannolikhet lojala medarbetare som trivs, är engagerade och glada – och nöjda medarbetare skapar välmående organisationer.

Hur arbetar du med kompetens- och medarbetarutveckling i din organisation?

Behöver du struktur, kontroll och översikt? Simployer underlättar arbetet med kompetens- och medarbetarutveckling. Läs mer om Simployer här

Den här artikeln är den första delen i vår artikelserie på temat vad man som arbetsgivare kan göra för att behålla de största talangerna i organisationen. I kommande artiklar kommer vi beröra ämnen som t ex kompetensutvecklingsstrategier, lön och belöning samt hur man tar tillvara medarbetares personliga drivkrafter. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Tholin HR helt kostnadsfritt och ta del av våra bästa råd och tips.