Att leda virtuella team

Idag består alltfler arbetsplatser av virtuella team där den dagliga kommunikationen görs med datorer och telefon.

     

den 7 december 2015

Det virtuella teamet kan vara spritt i hela världen eller inom ett land och att leda en sådan grupp ställer särskilda krav på ledarskapet.

Carina Beckerman, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, har i sin forskning studerat arbetsmiljön i virtuella team. Den privata sektorn var först med att arbeta virtuellt i Sverige. På till exempel Ericsson har man jobbat på detta vis i många år.

Nu följer den offentliga sektorn efter. På Kronofogdemyndigheten, vilken är en av organisationerna som Carina Beckerman studerat, är fler än 40 av arbetsgrupperna virtuella team. Beckerman har intervjuat cheferna på Kronofogdemyndigheten och 94 procent av cheferna där kände stress som var kopplad till själva virtualiteten och inte till andra faktorer i organisationen.

Arbetsmiljöarbete är svårt att driva på distans, menar Beckerman. Att bygga upp teamkänsla och information är andra områden som är svårbemästrade i virtuella team.


Källa: Tidningen Arbetsliv