Åtal för dödsolycka på SSAB

2013 dog två män på SSAB:s koksverk i Luleå. Olyckan inträffade när en cistern med stenkolstjära skulle tömmas i samband med en besiktning.

     

den 1 oktober 2015

Det sista i cisternen, cirka 300 kubikmeter 40-gradig tjära, skulle tömmas ut på marken bakom en invallning. Av okänd anledning rann tjäran ut betydligt snabbare än planerat och de två arbetarna, 60 och 64 år, dränktes.

Männen var anställda hos en underentreprenör som anlitats av SSAB. Nu åtalas koksverkets avdelningschef för vållande till annans död eftersom han enligt åklagaren inte samordnat arbetet. Åklagaren kräver dessutom att SSAB ska betala 4 miljoner kr i företagsbot.

Underentreprenören hade också brister i sitt arbetsmiljöarbete men enligt åklagaren var de inte av den omfattningen så att det motiverar ett åtal. Skyddsansvaret låg hos SSAB eftersom arbetet utfördes på företagets område. Åtalet ska avgöras i Luleå tingsrätt.


Källa: Arbetarskydd, Dagens arbete