Asbest orsakar fortfarande många dödsfall

En granskning som Dagens Arbete genomfört visar att cancerfallen pga. asbest inte minskar trots att asbest är totalförbjudet.

     

den 25 juni 2015

År 2013 drabbades 137 personer av cancerformer kopplade till asbest. Siffran kan jämföras med de 48 arbetstagare som 2013 dog i arbetsplatsolyckor.
Produktionen av asbest i världen minskar, men var minst en miljon ton år 2013. Hälften produceras i Ryssland och Kazakstan. Stora producenter är även Kina, Brasilien, Indien och Canada.

Asbest har använts sedan långt tid tack vare hög hållfasthet och smidighet, det tål värme och hetta, är ljud- och värmeisolerande och är kemiskt beständigt. Exempel på användningsområden är skyddskläder mot hetta, isoleringsmaterial, bromsband, packningar, tillsats till murbruk och fix/fog, armerad plast, elkablar och golvmaterial.

Hälsoproblemen är allvarliga för dem som utsätts för asbest. Det kan ge lungcancer och nedsatt lungfunktion.

Asbest totalförbjöds i Sverige 1982 men finns kvar inbyggt i byggnadskonstruktioner vilket skapar stora risker vid rivningsarbete. Ett stort problem idag är den bristande kunskap som yngre arbetstagare har.

Läs mer: Arbetsmiljöverkets temasida


Källa: Dagens Arbete, Arbetsmiljöverket