Har man rätt till förkortad arbetstid på skärtorsdagen? Anna Schönfelder, HR-expert hos Tholin & Larsson, tittar närmare på arbetstider och helgdagar.
Har man rätt till förkortad arbetstid på skärtorsdagen? Anna Schönfelder, HR-expert hos Tholin & Larsson, tittar närmare på arbetstider och helgdagar.

Arbetstider i påsk – vad gäller?

Påsken står inför dörren och innebär för många några extra lediga dagar. På många arbetsplatser kan det bli diskussioner om arbetstidens förläggning. Har man t ex rätt till förkortad arbetstid på skärtorsdagen?

     

den 15 april 2019

Inför vårens storhelger som t ex påsk och Kristi Himmelfärd kan det bli frågor om arbetstidens förläggning, t ex om man har rätt att sluta tidigare dag före röd dag eller rätt att vara ledig en s k klämdag.

Det kan också bli frågor om hur arbetstiden ska hanteras för deltidsanställda när arbetsfri helgdagar infaller under arbetsveckan.

Det finns inga bestämmelser i arbetstidslagen om hur arbetstiden i dessa fall ska hanteras. Det är istället upp till varje arbetsgivare att bestämma hur arbetstiden ska förläggas i samband med helger. Om man har kollektivavtal kan det finnas bestämmelser i avtalet.

Arbete i samband med helgdagar

På många arbetsplatser är de anställda lediga med bibehållen lön vissa helgdagsaftnar, t ex på påskafton och midsommarafton. Detta regleras alltså inte i arbetstidslagen utan i kollektivavtal eller i företagets interna regler. Andra helgdagsaftnar, t ex valborgsmässoafton, är däremot vanliga arbetsdagar.

"Dag före röd dag", t ex skärtorsdagen, är normalt också är en vanlig arbetsdag. Det är dock relativt vanligt att många företag har förkortad arbetsdag, t ex halv arbetsdag, på dessa dagar. Vissa företag bjuder på den lediga tiden och andra låter de anställa första arbeta in tid.

Klämdagar är normalt en arbetsdag

En klämdag, t ex fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag, är en arbetsdag och de anställda förväntas arbeta enligt sitt schema eller avtal. 

Även här kan det finnas kollektivavtal eller företagsinterna regler som ger de anställda rätt till ledighet på vissa klämdagar. I vissa fall bjuder arbetsgivaren på ledigheten, i andra fall måste personalen först arbeta in ledigheten.

Om flextid tillämpas på arbetsplatsen kan helgdagsaftnar och klämdagar undantas från dagar då det är möjligt att flexa. Alternativt kan närvaroplikt gälla till arbetsdagens slut, till exempel kl 12.00.

Nationaldagen - arbete?

Nationaldagen (den 6:e juni) är en arbetsfri helgdag. I år infaller nationaldagen på en torsdag och det innebär att många får en extra ledig dag.

Alla är inte lediga

Det är inte alla som är lediga i samband med storhelger. I många branscher måste arbetet pågå utan avbrott. I kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om arbetstidens förläggning samt hur arbete som utförs i samband med helger ska kompenseras (ob-ersättning).

Som arbetsgivare är det bra att ha en policy i sin personalhandbok som förtydligar arbetstiden förläggning i samband med helger och röda dagar.

Vill du få koll på HR?

Med ett abonnemang på Servicepaket HR har du tillgång till vår stora faktabank, smarta verktyg, mallar och checklistor och aktuella webinar! Dessutom nyhetsbevakar vi och håller dig uppdaterad med det senaste inom området.

 


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer