Arbetsskadeförsäkringen ska bli mer jämlik

Den 2 mars lämnade socialförsäkringsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen (SOU 2015:2, Mer trygghet och bättre försäkring).

     

den 19 maj 2015

Förslaget innehåller bl. a. ändringar i arbetsskadeförsäkringen med syfte att göra försäkringen mer rättvis och likformig för personer som skadas på jobbet. Idag finns många kritiker som menar att arbetsskadeförsäkringen missgynnar kvinnor inom vård och omsorg.

Utredningskommittén föreslår att en särskild forsknings- och utvärderingsfunktion införs. För att utveckla ett nytt bedömningsstöd föreslår kommittén att en särskild utredning tillsätts. Uppdraget ska vara att ta fram ett stöd där det tydligt framgår vilka sjukdomar som ska anses utgöra en arbetsskada.

Läs mer: Parlamentariska socialförsäkringsutredningen, http://www.psfu.se/sv/start


Källa: Prevent, Socialdepartementet