Arbetssjukdomar kopplat till organisatoriska och sociala faktorer ökar

– För första gången är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar. Det behöver arbetsgivarna ta på största allvar, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid Arbetsmiljöverkets enhet för statistik och analys.

     

den 25 juni 2015

Arbetsmiljöverkets statistikrapport över anmälda arbetsskador under 2014 visar på en fortsatt uppgång för arbetssjukdomar, främst orsakat av psykosociala problem.

Samtidigt minskar antalet arbetsolyckor och visar därmed på ett trendbrott jämfört med de senaste årens ökning. Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ligger bakom var tredje anmälan.

Bland kvinnor ligger dessa faktorer bakom drygt 40 procent av anmälningarna.

De tre näringsgrenarna vård och omsorg, offentlig förvaltning och försvar samt utbildning ligger högst när det gäller antalet anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande orsakade av organisatoriska och sociala faktorer.

Läs mer: http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2015_01.pdf


Källa: Arbetsmiljöverket