Arbetsmiljöverket ska inspektera 1 200 byggföretag i år

Nu ska småföretagen i byggbranschen granskas. Det är Arbetsmiljöverket som startat ett treårigt inspektionsprojekt mot just mindre företag i byggbranschen som ofta jobbar som underentreprenörer.

     

den 20 maj 2015

Arbetsolyckorna inom bygg är nästan dubbelt så vanliga som inom andra branscher. Uppmärksammade dödsolyckor har bland annat inträffat på projekten Citybanan och Fortums kraftvärmeverk i Stockholm. Även stora företag, med fler än 250 anställda, kommer att ingå i Arbetsmiljöverkets granskning.

Fokus i vår satsning kommer emellertid att vara de små byggföretagen med under femtio anställda. Det är ofta de som är underentreprenörer i byggprocessen säger Håkan Olsson, inspektionschef.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, fallolyckor från till exempel byggnadsställningar och ergonomi kommer att vara viktiga delar i inspektionerna av små företag. Statistiken visar att över hälften av alla arbetssjukdomar i byggbranschen under åren 2009-2013 orsakades av tunga lyft eller andra ansträngande arbetsrörelser.

- Sveriges Byggindustrier har en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor. Min förhoppning är att Arbetsmiljöverkets satsning kan innebära ett stöd i det arbetet, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.


Källa: http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/42761.aspx