Arbetsmiljöverket lanserar en ny webbsida

Den 15 september fick Arbetsmiljöverket ett nytt utseende på sin webbsida.

     

den 1 oktober 2015

Webbplatsen har fått en helt ny struktur och informationen är nu uppdelad i ämnesområdena: Arbetsmiljöarbete och inspektioner, Hälsa och säkerhet, Inomhusmiljö, Produktion, industri och logistik samt Om oss.

Syftet med webbplatsen av.se är att ge arbetsgivare, arbetstagare och andra intressenter lättillgängliga kunskaper om lagar och föreskrifter och hur dessa ska tillämpas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. På webbsidan finn även praktiskt stöd i form av verktyg och metodbeskrivningar.

Läs mer: www.av.se


Källa: Arbetsmiljöverket