Arbetsmiljön för tidsbegränsat och fast anställda skiljer sig åt

En undersökning från Arbetsmiljöverket visar att tre av fyra på arbetsmarknaden i stort sett är nöjda med sitt arbete. Men det finns flera skillnader mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda. Det är vanligare att tidsbegränsat anställda är mer rädda för att förlora jobbet. De har även oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts mer för sexuella trakasserier på jobbet.

     

den 5 oktober 2018

Arbetsmiljöverkets undersökning Arbetsmiljön 2017 ger svar på hur arbetstagare upplever och beskriver sin arbetsmiljö. Det kan handla om tunga lyft och buller, om man har för mycket att göra, hur arbetsgivaren organiserar arbetet och relationerna på arbetsplatsen. Även arbetsplatsens utformning och arbetsutrustning ingår i undersökningen.

Undersökningen visar att närmare 75 % på arbetsmarknaden var nöjda med arbetet i stort och drygt 70 % hade i hög grad ett intressant och stimulerande arbete.

Tidsbegränsat arbete

Enligt undersökningen finns det betydande skillnader mellan tidsbegränsat och fast anställda. Arbetsmiljöverket påpekar att arbetsgivare bör uppmärksamma risker i arbetsmiljön som kan vara kopplade till anställningsform och att åtgärda dessa.

Resultat från arbetsmiljöundersökningen

Några punkter som framkommit i undersökningen är följande

  • En av fyra tidsbegränsat anställda är rädda för uppsägning eller att tvingas korta sin arbetstid, jämfört med en av tio av de fast anställda.
  • Drygt hälften av de tidsbegränsat anställda har repetitiva arbetsuppgifter jämfört med drygt en tredjedel av de fast anställda. Risken kan leda till värk och fysiska skador. 
  • Sex av tio kan sällan eller aldrig bestämma när arbetsuppgifter ska göras, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Motsvarande siffra för fastanställda är tre av tio.
  • Bland tidsbegränsat anställda kvinnor är det dubbelt så vanligt att ha upplevt sexuella trakasserier på jobbet jämfört med bland fast anställda kvinnor.
  • Två av tre av fastanställda som jobbar på kontor saknar eget rum. Motsvarande siffra hos tidsbegränsat anställda var drygt åtta av tio.

Fakta:

Nästan 16 % av hela arbetsmarknaden är tidsbegränsat anställda. Störst antal finns inom vård och omsorg samt utbildning. Störst andel tidsbegränsat anställda finns inom hotell och restaurang, 40 %, följt av 30 % inom personliga och kulturella tjänster.

Arbetsmiljöundersökningen genomförs vartannat år och redovisas i rapporten Arbetsmiljön 2017.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom HR och arbetsmiljö? 

Då kan du prova Servicepaket HR gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på löneområdet, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!