Arbetslösheten fortsätter att minska i långsam takt men varslen ökar

Totalt 386 000 personer (16-64 år) var inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet på februari 2015. Det är 19 000 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten minskar, men betydligt långsammare än tidigare.

     

den 19 maj 2015

Antalet inskrivna arbetslösa minskar nu bland både män och kvinnor och i samtliga åldrar. Men minskningen är helt koncentrerad till inrikes födda. Bland utrikes födda ökar antalet inskrivna arbetslösa. En anledning är att fler nyanlända kommer till Sverige och skriver in sig på landets arbetsförmedlingar.

174 000 utrikes födda var inskrivna arbetslösa i slutet på februari, 10 000 fler än för ett år sedan. Bland inrikes födda var det 212 000 personer, en minskning med 29 000 på ett år.

Under februari anmälde sig 22 000 personer som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Detta är 2 000 färre än i fjol. 4 600 nya varsel bokfördes under månaden, 1 000 fler än samma månad förra året.

Fakta

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2014.

  • 8,1 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,5).* Sammanlagt 385 764 personer (404 477)
  • 37 879 personer fick arbete (42 616)
  • 7,1 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden (7,4)**
  • 4 606 personer varslades om uppsägning (3 652)
  • 22 386 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (24 017)
  • 202 347 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (215 763)
  • 183 417 personer deltog i program med aktivitetsstöd (188 714)

 

Källa: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2015-03-11-Arbetslosheten-fortsatter-att-minska-i-langsam-takt.html#.VQtJGOEYF3U