Arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) – är du beredd?

Nu är det inte lång tid kvar innan alla företag ska lämna sina arbetsgivardeklarationer på individnivå. Många har redan börjat, men för de allra flesta gäller att deklarationerna ska lämnas första gången för lönemånaden januari 2019, det vill säga senast den 12 februari 2019.

     

den 2 oktober 2018 Lennart Salomonsson

De nya reglerna innebär att i princip samtliga ersättningar, förmåner och skatteavdrag med mera ska redovisas på individnivå (individuppgift) för varje anställd varje månad.

Varje månad ska företagets sammanlagda arbetsgivaravgifter redovisas (huvuduppgift). Samma gäller de sammanlagda skatteavdragen varje månad.

Utöver att eventuella felaktigheter i redovisningen kan upptäckas och därmed korrigeras snabbare är tanken med den nya rapporteringen bland annat att de månatliga arbetsgivardeklarationerna ska ersätta de årliga kontrolluppgifterna.

1 juli 2018 respektive 1 januari 2019

För de företag som den 1 juli 2018 var skyldiga att föra personalliggare, och som då hade fler än 15 anställda, började det nya sättet att redovisa den 1 juli. Den första arbetsgivardeklarationen på individnivå lämnades för dessa företag därför den 17 augusti i år.

De som redan har börjat redovisa på det nya sättet (och som alltså för personalliggare) var tvätterierna, restaurangerna, frisörerna och de företag i byggbranschen som använder SNI-kod F41 (byggande av hus).

Alla övriga företag ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå från och med den 1 januari 2019, det vill säga första gången den 12 februari 2019.

Flera myndigheter får direktåtkomst

Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska få direkt åtkomst i vissa fall till de uppgifter som har lämnats på individnivå i en arbetsgivardeklaration. Samma gäller Kronofogden och Tullverket.

Detta är ett sätt att till exempel kontrollera att någon inte får sjuk- eller föräldrapenning samtidigt som han eller hon arbetar.

Skatteverket ska i vissa fall även kunna lämna ut uppgifter till arbetslöshetskassorna.

Frågeställningar med anledning av de nya bestämmelserna

Varje månads utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag med mera måste stämma överens med vad som har deklarerats för varje anställd varje månad. Detta med anledning av att de månatliga arbetsgivardeklarationerna fungerar som en sorts ”kontrolluppgift” för de anställda.

Av förklarliga skäl har därför många frågor dykt upp vad gäller den nya redovisningen. Fler frågeställningar tillkommer dessutom hela tiden.

Hur ska till exempel arbetsgivarens återkrav på en anställd för för mycket utbetald lön hanteras, dels under pågående år men också ett senare år?

Vad som gäller när en anställd har slutat sin anställning och arbetsgivaren har ett krav på lön på den anställde är en annan fråga som är vanligt förekommande.

Skatteverket har kommit med flera ställningstaganden och svarat på bland annat dessa frågor. Du kan läsa vårt referat av dessa ställningstaganden i våra servicepaket Skatt och Lön. Har du inget abonnemang? Prova paketen gratis här.

Vill du veta mer om AGI?

Anmäl dig då till vår livestreamade kurs Arbetsgivardeklaration​er på individnivå - AGI som sänds den 23 november. Allt du behöver veta om de nya reglerna – på bara en timma! Perfekt för dig som vill bli uppdaterad snabbt och enkelt.


Skatteträff 20/21 – Årets uppdateringsdag inom skatt

 


Boka din plats här!