Arbetsgivaravgifterna för unga ändras igen

Arbetsgivare med anställda under 26 år har under våren 2015 haft det minst sagt snårigt när det gäller att reda ut vilka arbetsgivaravgifter som ska betalas på ersättningar till dessa ungdomar.

     

den 16 juni 2015

Beroende på de anställdas ålder har arbetsgivaravgifterna under 2015 faktiskt både höjts och sänkts.

För personer som är 25 men inte 26 år höjdes avgifterna den 1 maj från 15,49 % till 31,42 %. Samma datum sänktes avgifterna för ungdomar under 23 år från 15,49 % till 10,21%.

Dessa ändringar beslutades efter ett förslag som regeringen lade fram på uppmaning av riksdagens majoritet som en konsekvens av att Alliansens budget röstades genom i riksdagen i december förra året.

Men inte nog med detta. Regeringen fick nyligen – som ett led i decemberöverenskommelsen – stöd i riksdagen för sitt förslag om att börja trappa upp uttaget av arbetsgivaravgifter på ersättningar till alla ungdomar under 25 år. Den 1 augusti 2015 höjs nämligen arbetsgivaravgifterna till 25,46 %. Detta är ett första steg mot fulla arbetsgivaravgifter för denna grupp.

Den 1 juli 2016 höjs sedan arbetsgivaravgifterna till full nivå, d v s 31,42 %. Från och med då kommer alltså fulla arbetsgivaravgifter gälla för all personal som inte fyllt 65 år vid 2016 års ingång.

Riksdagen har även beslutat om ändringar vad gäller egenavgifter för näringsidkare som är under 26 år.

Av tabellen nedan framgår vilka arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter som gäller under 2015 för personer under 26 år.

Tabell arbetsgivaravgifter/egenavgifter