Arbetsdomstolen om förslagsersättning

Industrifacket Metall mot Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige och Astra Zeneca AB i Södertälje. Målet gällde förslagsersättning.

     

den 20 maj 2015

Målet gällde förslagsersättning. Domen innebar att kärandens talan delvis bifölls.

Det var redan år 2006 som mannen, som fortfarande arbetar på företaget, lämnade ett förbättringsförlag till Astra Zeneca. Förslaget innebar att sätta in nya skrapor i en pillermaskin så att det gick åt mindre av de dyra ingredienserna i astmamedicinen.

Förslaget genomfördes 2008. Först hävdade Astra Zenecas ledning att det förlängda avtalet inte alls gällde och bör anses ogiltigt. Arbetsdomstolen konstaterade, efter stämning av IF Metall, klart och tydligt i ett domslut i april 2013 att förbundet och medlemmen haft rätt.

Nu är det slutligen avgjort. Arbetsdomstolen har dömt Astra Zeneca att betala en halv miljon kronor till den IF Metall-medlem som kom med ett förbättringsförslag som hjälpte företaget att spara över 11 miljoner kronor årligen. Tidigare har företaget endast betalat ut 20 000 kronor.

Källa: http://www.ifmetall.se/forbundet/aktuellt/nyheter/if_metall_vann_mot_astra_zeneca_i_arbetsdomstolen