AD om arbetsgivarens rätt att lägga ut arbetstid enligt lokalt avtal

Arbetsdomstolen har behandlat frågan om huvudsakligen tolkning av ett lokalavtal vid ett pappersbruk och om avtalet inneburit två alternativa driftformer med två olika årsarbetstider och förläggningsregler, eller inte.

     

den 3 juni 2015

Pappersindustriarbetareförbundet har nu förlorat tvisten med Stora Enso om arbetstiderna vid Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. Arbetsdomstolen säger att bolaget har rätt att lägga ut arbetstid så som de gör.

Domstolen anser vidare att Stora Enso inte brutit mot lokalavtalet när man ändrat skiftsystem. Därför har företaget också haft rätt att besluta om arbetstidens omfattning och förläggning.

Konfliktens upprinnelse är bolagets beslut att gå ner från sex- till femskift. Ett beslut som också ökade på arbetstiden från 1 460 till 1 616 timmar per år för de anställda.

Från Pappers sida har man hela tiden hävdat att det lokala året runt-avtal som finns noga reglerar både arbetstidens omfattning, förläggning och schemaläggning för de anställda. Vidare att både Stora Enso och Skogsindustrierna i tidigare förhandlingar stått bakom detta synsätt att årsarbetstiden ska utgöra 1 460 timmar per år.

Men nu ger alltså AD arbetsgivarna rätt att ändra arbetstiden inom ramen för det lokala avtalet.

Arbetsdomstolen säger i sitt domslut att lokalavtalet mellan Stora Enso Kvarnsveden AB och Svenska Pappersindustriarbetareförbundets avdelning 50 om arbete i kontinuerligt treskift inte hindrar att bolaget, när drift vid Kvarnsvedens pappersbruk inte sker på uppehållstider/storhelger enligt Allmänna anställningsvillkor, uttar en ordinarie arbetstid om 36 timmar per helgfri vecka och en årsarbetstid om 1 616,04 timmar under tid som inte utgörs av uppehållstid i Allmänna Anställningsvillkor.

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet och Svenska Pappersindustriarbetareförbundets avdelning 50 ska som förlorande part med hälften vardera ersätta Föreningen Sveriges Skogsindustrier och Stora Enso Kvarnsveden AB för rättegångskostnader med 577 150 kr.


Källa: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2015/28-15.pdf