Arbeta i utlandet? – så slipper du preliminärskatteavdraget

Under vissa förutsättningar kan arbetsgivare slippa att dra preliminärskatt på lönen till en anställd som ska sändas ut för att arbeta utomlands för arbetsgivarens räkning under minst sex månader. Såhär går ni tillväga!

     

den 29 oktober 2019 Pia Weimarsdotter

En förutsättning för skattebefrielse i Sverige är att den anställde beskattas för sin lön i arbetslandet. Skatteuttagets storlek spelar ingen roll – så länge det är fråga om en inkomstskatt som betalas på lönen och eventuella skattepliktiga förmåner enligt tjänstgöringslandets regler.

Begränsat antal besöksdagar i Sverige

För att inte bryta sexmånadersregeln får den anställde inte heller vara i Sverige för ofta under sin utlandstjänstgöring. Kortare avbrott går däremot bra. Ett kortare avbrott innebär en vistelse här på max sex dagar per månad, t ex för semester eller tjänsteresor (eller högst 72 dagar under ett anställningsår). Dagarna får läggas ihop och tas ut sammanhängande när som helst under den aktuella perioden, dock inte i början eller slutet av utlandsarbetet.

Tänk här på att en kort vistelsetid på kanske bara några timmar här i Sverige räknas som en hel dag! Det betyder att både ankomst- och avresedagen räknas in i antalet dagar som den anställde besöker Sverige.

Skattefriheten omfattar bara den del av ersättningen och förmånerna som faktiskt beskattas i utlandet.

Särskilt jämkningsbeslut

För att kunna betala ut lönen brutto måste arbetsgivaren ha ett särskilt jämkningsbeslut från Skatteverket, som befriar honom från skyldigheten att dra A-skatt. Den anställde kan ansöka om ett sådant beslut hos Skatteverket på blankett SKV 4303: Ändring av preliminär A-skatt – Arbete utomlands. Formuläret finns som ifyllnadsbar pdf på Skatteverkets webbplats.

Om den anställde visar upp ett särskilt jämkningsbeslut, innebär det att arbetsgivaren inte behöver göra något svenskt skatteavdrag alls vid löneutbetalningen. Den anställde får alltså hela bruttolönen ograverad, och kan betala in sin preliminärskatt i arbetslandet istället, enligt de regler som gäller där.

Ett särskilt jämkningsbeslut styr också vilken skatteruta på individuppgiften som ska användas vid rapporteringen av den anställdes lön. Istället för den ”vanliga” skatterutan 001, är det kryss i ruta 276 som gäller. Detta betyder bl a att den aktuella utlandsinkomsten inte förtrycks på den anställdes inkomstdeklaration.

Styrka skattebetalningen i utlandet

Det är den anställde själv som ska visa att skatt har betalats i tjänstgöringslandet. Detta genom att t ex visa upp kvitto eller intyg från beskattningsmyndigheten i arbetslandet. Skattefriheten i Sverige omfattar dock bara den del av ersättningen och förmånerna som faktiskt beskattas i utlandet.

Kom ihåg A1-intyget!

En annan sak som är viktig att tänka på vid utsändning inom EU/EES-området – eller till något av Sveriges konventionsländer – är att ansöka om ett A1-intyg eller konventionsintyg. Ett sådant intyg innebär att den anställde kan kvarstå i det svenska socialförsäkringssystemet under utsändningsperioden. Skulle den anställde t ex bli sjuk så har han alltså rätt till sjukpenning från Försäkringskassan från och med dag 15 i sjukperioden, precis som anställda i Sverige. Ytterligare en konsekvens av intyget är att arbetsgivaren slipper att betala arbetsgivaravgifter i det tillfälliga arbetslandet. Avgifterna betalas istället i Sverige precis som vanligt.

Ansökan om A1-intyg görs hos Försäkringskassan på deras särskilda formulär FK 6220. Den finns på Försäkringskassans hemsida och gäller för både anställda och egenföretagare.

Ett sista tips är alltid vara ute i god tid med de olika ansökningarna! Detta eftersom handläggningstiderna kan vara långa hos såväl Skatteverket som Försäkringskassan.


Få snabba svar på dina internationella personalfrågor

Hanterar du utländsk personal i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina frågor med?

I Servicepaket Internationellt arbete hjälper vi dig hålla koll på skatt, socialavgifter och aktuella myndigheter. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!