Omfattas friskvårdsaktiviteterna Vasaloppet, Göteborgsvarvet eller Vätternrundan av skattefriheten? Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson, ger svar!
Omfattas friskvårdsaktiviteterna Vasaloppet, Göteborgsvarvet eller Vätternrundan av skattefriheten? Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson, ger svar!

Är Vasaloppet och andra motionslopp skattefria?

Vi får många frågor om friskvårdsbidrag i supporten till våra Servicepaket Skatt och Lön. Många av frågorna handlar om vilka motions- och friskvårdsaktiviteter en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda utan risk för beskattning.

     

den 20 februari 2019 Lennart Salomonsson

Omfattas till exempel personliga startavgifter i olika motionslopp – Göteborgsvarvet, Vätternrundan och Vasaloppet med flera – av skattefriheten?

Personliga startavgifter kan fungera

En första förutsättning för att ett friskvårdsbidrag ska kunna vara skattefritt är att samtliga anställda erbjuds bidraget på lika villkor. Alla anställda måste erbjudas samma aktiviteter, och friskvårdsbidraget ska vara lika stort för alla oavsett var i organisationen de arbetar.

Bidraget kan proportioneras både för den som arbetar deltid och den som inte arbetar hela året.

Friskvårdsbidrag till personliga startavgifter i olika motionslopp är egentligen skattepliktiga. Men om flera anställda på arbetsplatsen deltar i loppet kan även detta fungera skattefritt.

Det krävs för skattefrihet inte att loppet har en särskild lagklass. Det räcker därför att personliga startavgifter för fler än en anställd i det aktuella loppet omfattas av det skattefria friskvårdsbidraget.

Läs mer: Fördjupning i frågor om skatt och lön får du i våra Servicepaket

1000-kronorsgränsen kan diskvalificera

När det handlar om ”enstaka motionsaktiviteter”, som ju motionslopp är, finns ytterligare en förutsättning för skattefrihet. Denna enda aktivitet får – för att bidraget ska vara skattefritt – inte kosta mer än 1 000 kr.

Det betyder att vissa startavgifter är skattefria medan andra – på grund av att de kostar för mycket – alltså är skattepliktiga.

Anmälningsavgiften till Vasaloppet och Cykelvasan är 1 740 respektive 1 575 kronor. Båda dessa är därför skattepliktiga. Det finns dock olika varianter av Vasaloppet som kostar mindre än 1 000 kronor.

Avgiften till Vätternrundan är 1 400 kronor, men även här finns flera varianter som kostar mindre än 1 000 kr. Priset för Stockholm Marathon är 920 – 1 095 kronor.

Exempel på motionslopp som kostar högst 1 000 kr, och där ett friskvårdsbidrag alltså är skattefritt, är Göteborgsvarvet (795 kronor), Blodomloppet (250 – 320 kronor), Vansbrosimningen (780 – 930 kronor), Lidingöloppet (895 – 1 000 kronor) och Tjejmilen (425 – 525 kronor).


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!