Appar som hjälp i ett aktivt arbetsmiljöarbete

Idag finns ett antal bra appar som kan användas i arbetsmiljöarbetet.

     

den 1 oktober 2015

1. Ladder safety - en app som ökar säkerheten vid steganvändning

Länk: https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.cdc.niosh.dsr.laddersafety&hl=sv

2. Eco Archive som är ett kemikalieregister. Appen finns för både Android och iPhone.

Länk: http://ecoonline.se/Produkter/Eco-Archive/Tillaggsprodukter/Kemikalieregister-i-mobilen/

3. IA - Avvikelser. IA i mobilen ger dig snabb och enkel tillgång till IA-systemets händelserapportering och checklistor för riskhantering. Inrapportering via appen följer samma processer som det som rapporteras in via webben.

Länk: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/ia/

4. Chemgroup. En app som hjälper till med att ha koll på verksamhetens kemikalier. Finns för både Android och iPhone.

Länk: http://www.chemgroup.eu/tjansten/chemgroup-standard/

5. Checklistor. Appen innehåller en checklista för arbetsmiljön vid bemanning och uthyrning. Den är kostnadsfri och finns för både iPhone och Android.

Länk: http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetsmiljoarbete/checklistor/checklistor-som-app/

6. Workstation Design Toolkit. Detta är en svit av tre verktyg som hjälper arbetsplatsutformare att metodiskt utforma mer effektiva och ergonomiska arbetsplatser.

Länk: http://ngps.se/tool.aspx?tid=6

7. Proud Boss. Appen hjälper chefer att undvika diskriminering.

Länk: https://akademssr.se/reportage/en-app-stolta-chefer


Källa: Tidningen Arbetsliv