"En efterlängtad proposition", skriver Robert Selvaag, skatteexpert hos Tholin & Larsson, med anledning av regeringens förslag om nya regler vid generationsskiften i fåmansföretag.
"En efterlängtad proposition", skriver Robert Selvaag, skatteexpert hos Tholin & Larsson, med anledning av regeringens förslag om nya regler vid generationsskiften i fåmansföretag.

Äntligen generationsskifte i fåmansföretag!

Regeringen har lämnat ett förslag om nya regler för likvärdiga villkor vid generationsskiften i fåmansföretag.

     

den 12 mars 2019 Robert Selvaag

Sedan många år har en försäljning av ett fåmansföretag till en närstående kunnat innebära högre beskattning än om företaget sålts till en helt utomstående person. I flera rättsfall har tänkbara lösningar på problemet klassats som skatteflykt.

Efterlängtad proposition om undantag

I en efterlängtad proposition som regeringen nu lämnat föreslås att detta ändras. I propositionen föreslås ett undantag från bestämmelsen om så kallad ”samma eller likartad verksamhet”.

De nya reglerna innebär förenklat att andelarna i ett så kallat karensbolag ska upphöra att vara kvalificerade efter fem års karens, under förutsättning att verksamheten drivs vidare av någon annan närstående än delägaren eller dennes make. 

Delägaren – eller en annan närstående än den som ska ta över verksamheten – måste dessutom ha varit verksam i betydande omfattning i verksamhetsföretaget under minst fem av sju år före överlåtelsen.

Delägaren eller dennes make får varken – direkt eller indirekt – äga andelar i det företag som ska driva verksamheten vidare.

- Det här underlättar för att företag kan fortsätta drivas inom familjen när någon går i pension. Det är viktigt eftersom familjeföretag är en central del av svensk ekonomi och står för ett stabilt och långsiktigt ägande, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förslaget föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet, och omfatta överlåtelser som sker efter den 30 juni i år.

Vill du veta mer? 

Kolla in våra servicepaket – vi nyhetsbevakar och håller dig uppdaterad med det senaste!


Skatteträff 20/21 – Årets uppdateringsdag inom skatt

 


Boka din plats här!