Antalet anställda och lönesummorna ökade kvartal 1 2015

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,3 procent till 4 305 100 under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014. Lönesumman ökade totalt med 4,4 procent till 380,7 miljarder kronor.

     

den 3 juni 2015

Antalet anställda i privat sektor uppgick till 2 990 400 och lönesumman uppgick till 275,6 miljarder kronor.

Under första kvartalet ökade sjukfrånvaron i alla sektorer, andelen sjukfrånvarande av antal anställda var 3,9 procent. Jämfört med första kvartalet föregående år var ökningen 0,4 procentenheter, ökningen var ungefär lika stor i alla sektorer.

Totalt fanns det 92 300 lediga jobb på arbetsmarknaden under första kvartalet, motsvarande kvartal 2014 var det 80 100. Av de lediga jobben fanns 62 300 i privat sektor och 30 000 i offentlig sektor.


Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Kortperiodisk-sysselsattningsstatistik-KS/7823/7830/Behallare-for-Press/390497/