SOMMARJOBBARE: Vilka anställningsformer kan du använda när du rekryterar sommarpersonal? Anna Schönfelder, HR-expert hos Tholin & Larsson, redogör för de vanligaste visstidsanställningarna som finns i LAS.
SOMMARJOBBARE: Vilka anställningsformer kan du använda när du rekryterar sommarpersonal? Anna Schönfelder, HR-expert hos Tholin & Larsson, redogör för de vanligaste visstidsanställningarna som finns i LAS.

Anställa sommarjobbare? Välj rätt anställningsform!

Nu är det inte långt kvar till sommaren och många arbetsgivare arbetar in i det sista med att anställa sommarjobbare. I LAS (lagen om anställningsskydd) finns det flera olika former av visstidsanställningar och det kan vara svårt att veta vilken man ska välja.

     

den 3 juni 2019

Det som ska avgöra vilken anställningsform som ska användas är själva syftet med anställningen och arbetsuppgifterna. Som alltid vid rekrytering är det viktigt att i förväg klargöra syftet med anställningen. Anställer man sommarjobbare för att ersätta ordinarie personal under deras semester, för att det är högsäsong i verksamheten eller för starta upp ett projekt?

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen är det viktigt att se vilka visstidsanställningar som kan användas enligt avtalet.

Här redogör vi för de visstidsanställningar som finns i LAS och som oftast används för att anställa sommarpersonal.

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning är en anställningsform som kan passa bra för att anställa sommarpersonal. Den kan i princip användas utan att arbetsgivaren behöver ange skälen till anställningen utan kan användas t ex vid arbetstoppar och särskilda projekt.

En person får ha en allmän visstidsanställning i högst 2 år under en femårsperiod. Pågår anställningen längre tid än två år omvandlas den till en fast anställning. En allmän visstidsanställning övergår till en fast anställning i ytterligare en situation. Det är om den anställde har varit allmänt visstidsanställd i 2 år under en under en längre tidsperiod förutsatt att anställningen har ingått i en kedja av visstidsanställningar utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.

Som arbetsgivare är det alltså viktigt att ha koll på hur länge en person har haft en allmän visstidsanställning.  

Sommarvikariat

Vikariat används för att ersätta en anställd som är frånvarande från sitt arbete t ex på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Vikariatet kan även användas för att ersätta en eller flera anställda under deras semesterledighet. Detta kallas då för sommarvikariat. 

Ett vikariat får pågå i högst 2 år under en femårsperiod. Pågår det längre tid blir omvandlas det automatiskt till en tillsvidareanställning.

Säsongsanställning

En säsongsanställning kan användas för arbeten som har sin grund i att det är en viss årstid, väderlek eller liknande. Exempel på säsongsanställningar är bär- och fruktplockning, annat skördearbete, glassförsäljning och badvakt.

 Det finns ingen tidsgräns för hur lång en säsongsanställning kan vara utan det är arbetsuppgifterna som styr.

Timanställning är ingen anställningsform

En vanlig missuppfattning är att timanställning är en egen anställningsform. I LAS finns ingen sådan anställningsform däremot kan det i kollektivavtal finnas möjligheter att ha timanställd personal.

Det som oftast avses med en timanställning är att personen blir anställd under en begränsad tid och får lön per timme.

Viktigt med information om anställningsvillkoren

Oavsett anställningens längd är det viktigt att informera om anställningsvillkoren. Den anställde ska få information om bland annat anställningsform, arbetstid per dag och vecka samt arbetsuppgifterna. Det är också viktigt att avtala om hur länge anställningen ska pågå (start- och slutdatum).

Arbetsgivaren ska lämna skriftlig information om anställningsvillkoren inom en månad för alla anställningar som är längre än tre veckor. För att undvika missförstånd och oklarheter är det bra att lämna skriftlig information även om anställningen är kortare än tre veckor.

Att tänka på

  • Välj rätt anställningsform, utgå från arbetsuppgifterna
  • Ha koll på anställningstid i respektive anställningsform (allmän visstid och vikariat)
  • Avtala om anställningens längd med start- och slutdatum
  • Lämna skriftligt besked om anställningsvillkoren

Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!