Ändringar i föreskrifter från 1 juli

Från den första juli upphävs föreskrifterna om härdplaster (AFS 2005:18). Reglerna förs istället in i ett nytt kapitel i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19.

     

den 24 augusti 2015

Begreppet härdplast har ofta medfört tolkningsproblem och syftet med ändringen är att göra föreskrifterna mer lättillgängliga genom att samla regler för ett ämne i samma föreskrift oavsett om det används som komponent i en härdplast eller inte.

Många härdplastkomponenter är allergiframkallande och vid exponering finns risk för att arbetstagaren utvecklar astma eller hudexem. Användningen av allergiframkallande ämnen ökar och sprider sig till nya branscher där kunskapen om riskerna är liten, som till exempel inom industrin och byggbranschen.

Den 1 juli i år förändras även delar av föreskrifterna för gravida och ammande arbetstagare, minderårigas arbetsmiljö samt skyltar och signaler.


Källa: Arbetsmiljöverket