Ändrade resvanor ska få fler att åka kollektivt

Går det att börja jobbet tidigare eller senare för att få kollektivtrafiken att fungera bättre?

     

den 9 augusti 2015

En av kollektivtrafikens utmaningar är att fördela befintliga resurser effektivt, anser Arriva.

- I Stockholm har vi nått kapacitetstaket i rusningstid, fortsätter Tomas Hedenius. Det är trångt på bussar och i vagnar, och vi vet att trängsel är en faktor som gör att människor väljer bort att åka kollektivt. Vi vill göra det attraktivt för de resenärer som själva kan styra sina restider att resa när inte alla andra gör det.

Detta kan kanske en fråga för arbetsgivare och fack att komma överens om lokalt…


Källa: http://statskoll.se/nyheter/andrade-resvanor-ska-fa-fler-att-aka-kollektivt/