Fortsatt skattespaning i Almedalen.

Fler konsumtionsskatter? Kommunalskatterna orättvisa? Individuella arbetsgivardeklarationer i två steg från 1 juli 2018.

     

den 6 juli 2017 Veronica Rosen

Beskattning i en alltmer digitaliserad värld

Ett intressant seminarium handlade om beskattning i en alltmer digitaliserad värld under PwC:s paraply. Digitala tjänster som t ex Spotify behöver inte ha fasta driftställen i de länder som de verkar i. Fler länder vill dock ha en del av vinsten. En utveckling kan då bli fler konsumtionsskatter. Det är dock viktigt att reglerna inte blir ett hinder. En företagare i publiken säljer exempelvis inte längre digitala tjänster till privatpersoner inom EU eftersom det blir för kostsam administration.

 

Kommunalskatterna

TCO, som vurmar för en ny skattereform, flaggade bl a för att kommunalskatterna innebär en orättvisa. För samma arbete kan att en anställd i en kommun betala 15 000 kr mer per år i skatt utan att för den skull få tillgång till en bättre välfärd. En kommentar från publiken var att det känns väldigt omodernt att vi betalar olika kommunala skatter beroende på var vi bor. Det finns ju ett utjämningssystem mellan rika och fattiga kommuner.

    

Individuella arbetsgivardeklarationer

Skatteverket höll en informationsträff på sitt kontor om individuella arbetsgivardeklarationer som införs i två steg från den 1 juli 2018. Verket liknar förändringen med en större skattereform. Ett nytt ombudsförfarande – registreringsombud - kommer införas. Det innebär att ett ombud kan gå in och arbeta i tjänsten och förbereda deklarationen – men att arbetsgivaren är den som slutligen lämnar in den. Deklarationsombud kommer att finnas precis som idag. En e-tjänst, för de som inte har ett löneprogram – kommer också finnas.

 

Det sista seminariet för dagen skulle handla om skatt och småföretag och det var Centern som stod som arrangör. Dock pratades det inget om skatt utan bara om finansiering av små företag – så det var en liten besvikelse.

 

Veronica Rosén
Moms- och skatteexpert, Tholin & Larsson


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!