Almedalen onsdag – Personuppgifter och hälsoväxling

En ny dataskyddsförordning kommer att träda i kraft om två år, vilket påverkar hur företagen kan behandla personuppgifter. Regeringens förslag om hälsoväxling är ett av regeringens förslag för att minska den höga sjukfrånvaron.

     

den 6 juli 2016

Svenska företag måste se över hur personuppgifter hanteras

Svenska företag påverkas av EU:s nya dataskyddsförordning som kommer att gälla från 2018. En fördel med förordningen är att det blir ett och samma regelverk inom Europa.

Ett problem för många företag kan bli att man tar bort den nuvarande regeln om att ostrukturerat material inte räknas som personuppgifter. Det innebär att företag måste se över hur personuppgifter av olika slag hanteras inom verksamheten.

Det framgår av ett seminarium som KPMG och Advokatfirman Delphi anordnade i Almedalen på onsdagen.

Hälsoväxling ett sätt att få ner sjukfrånvarotal

Sjukskrivningstalen i Sverige har ökat sen 2010, vilket innebär flera problem både inom arbetslivet och samhället i stort. Regeringen har därför tagit fram ett omfattande åtgärdsprogram för att bl a få ner sjukfrånvarotalen.

Förslaget om hälsoväxling innebär att arbetsgivaravgifterna till att börja med kommer att sänkas för samtliga arbetsgivare. Därefter innebär den föreslagna regeln att om en arbetstagare är sjukskriven mer än 90 dagar ska arbetsgivaren betala 25 % av sjukpenningkostnaden. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll var mycket noga med att påpeka att det var inte tal om 25 % av den anställdes lön.

Enligt hennes uppfattning kommer små och medelstora företag att gagnas av förslaget i och med att de stora sjukfrånvarotalen gäller offentliga sektorn. Syftet med förslaget är att arbetsgivare ska arbeta förebyggande och att arbetsplatser ska ändras så att personalen inte blir sjukskriven.

Det framgick av Dagens samhälles utfrågning av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.