Brexitspaning i Almedalen

Idag har jag varit på två olika seminarier om vad Brexit kommer att föra med sig. Arrangörerna var Europaparlamentets Informationskontor respektive KPMG. I de olika panelerna fanns representanter från Kommerskollegium, Europaparlamentet, Stockholms Handelskammare och European Affairs.

     

den 5 juli 2017 Kristina Andreasson

Det som alla var eniga om var att man egentligen inte helt kunde överblicka konsekvenserna av Brexit idag. Det är t.ex. oklart vilken typ av avtal – om något alls – EU kommer att ingå med Storbritannien.

Krångligare för varuhandel

Vad gäller varuhandel är det troligt att det kommer bli både krångligare och dyrare att handla med Storbritannien. Det handlar bl.a. om administrationen vid export och import samt tullavgifter vid import som kan tillkomma.

På båda seminarier nämndes att de som säljer varor på den brittiska marknaden måste räkna med längre leveranstider. De företag som är beroende av snabba leveranser ser nu till att skaffa sig (större) lager i Storbritannien. KPMG gav rådet att se till att söka och få AEO-status – Authorized Economic Operator – vilket förkortar hanteringstiden vid import av varor.

Fler frågetecken för tjänstehandel

Det framhölls att det är svårare att förutspå effekterna för tjänstehandeln och dessa kommer att märkas mer på lite längre sikt. Det blir troligen svårare för EU-medborgare att arbeta i landet. Sannolikt kommer vissa branscher i Storbritannien – som turistnäringen – får brist på arbetskraft i framtiden. Fler osäkerhetsfaktorer finns. Kaffekedjan Pret A Manger har t.ex. börjat betala sin utländska arbetskraft i USD p.g.a. osäkerheten i pundet.

Brexit bara dåligt?

Ingen ville påstå att Brexit var bra. Mest positiv var Europaparlamentets representant som framhöll att Brexit kan ge Sverige nya affärsmöjligheter. Sverige kan vara bryggan till EU för brittiska företag. Kanske kommer fler brittiska företag etablera filialer i Sverige.

Glöm inte momsen

Jag noterade att ordet moms överhuvudtaget inte nämndes på någon av seminarierna. Reglerna för moms vid varuhandel med länder utanför EU – export och import – skiljer sig dock åt. Den dagen som Storbritannien tar klivet ut ur EU måste företagens it-system och ekonomipersonal vara förberedda för de administrativa rutiner som detta kräver.


Skatteträff 20/21 – Årets uppdateringsdag inom skatt

 


Boka din plats här!