Almedalen tisdag – Hur ska vi få ett jämställt föräldraskap?

På seminariet ”Varför delar föräldrar inte mer jämställt – individens situation eller försäkringens konstruktion” anordnat av Försäkringskassan diskuterades vilka drivkrafter som avgör hur föräldrar utnyttjar dagens föräldraförsäkring.

     

den 5 juli 2016

Aktuell statistik presenterades som visar att andelen par som delar lika bara har ökat från 8 till 14 procent för föräldrar som fick barn 2005 respektive 2013. Utvecklingen går mot en jämnare fördelning men det går långsamt. Det är stor skillnad på uttag av föräldrapenning för kvinnor och män beroende på yrke. Det är föräldrar som har arbeten med krav på högre utbildning som delar mest lika på föräldraledigheten.

På seminariet diskuterades hur man kan påverka föräldrar att dela mer jämställt. En av frågeställningarna handlade om hur föräldrars normer och värderingar skapas och hur dessa kan påverkas.

Föräldraförsäkringen utreds nu med syftet att både modernisera försäkringen men också att den i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn.

Under rubriken ”Föräldraskap – en karriärbroms för kvinnor” presenterade Unionen en undersökning om att föräldraskap får en karriärhämmande effekt. Detta gäller i större utsträckning för kvinnor än män.

På seminariet diskuterade arbetsgivare och fack om vad som behöver göras för att säkerställa att föräldraskap inte leder till ojämställdhet i arbetslivet. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister deltog i seminariet.