Rekrytera fördomsfritt

De flesta arbetsgivare förstår vikten av att ha en säker rekryteringsprocess där man inte gör sig skyldig till diskriminering eller riskerar att missa kvalificerad personal. Men hur lyckas man med detta i praktiken?

     

den 5 juli 2017

På seminariet ”Fördomsfri rekrytering – är man på rätt sida av lagen” anordnades av Nowa Kommunikation och Sqore i Almedalen. Här diskuterades hur reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen kan hjälpa arbetsgivare att göra rätt i rekryteringsprocessen.

 

Att rekrytera är alltid en stor investering för arbetsgivare, både när det gäller tid och pengar. Målet med en rekrytering är att hitta den mest kvalificerade personen för tjänsten. Det finns dock risk för att man sållar bort kandidater på grund av indirekta och osynliga  kriterier, t ex att man omedvetet strävar efter en homogen arbetsgrupp när det gäller kön, ålder eller etnicitet.

 

Vid årsskiftet utökades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Numera måste alla arbetsgivare arbeta förebyggande med generella åtgärder för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen.

 

Ett av de områden som omfattas av arbetet med aktiva åtgärder är rekrytering. Arbetsgivare måste alltså arbeta för att alla, oavsett diskrimineringsgrund, får möjlighet att söka lediga jobb. Det innebär att man måste se över hur rekryteringen går till och säkerställa att man inte riskerar att diskriminera en arbetssökande.

 

Att rekrytera fördomsfritt kan t ex innebära att man ser över var, alltså i vilka medier man annonserar, hur jobbannonser utformas eller att ha avidentifierade ansökningshandlingarna (program som i första urvalet inte visar namn, ålder eller kön). Det kan också handla om utbildningsinsatser, att de personer som är delaktiga i rekryteringsarbetet får kunskap om diskrimineringsreglerna och vad dessa innebär.

 

Att arbeta med aktiva åtgärder innebär att man lyfter frågor om mångfald på arbetsplatsen. I förlängningen handlar detta om att stärka sitt arbetsgivarvarumärke, attrahera och behålla personal och bli en attraktiv arbetsgivare.

 

Om du inte redan har kommit igång med arbetet med aktiva åtgärder är det alltså hög tid att sätta igång!