Vi är på plats i Almedalen

Även Tholin & Larsson finns på plats i Almedalen. Här rapporterar vi från seminarier, intervjuer och debatter i händelsernas centrum på Gotland.

     

den 9 maj 2015

Sänkta skatter och arbetsgivaravgifter i Almedalen

Centerpartiet föreslår att brytpunkten för att betala statlig skatt höjs med 500 kr per månad. Dessutom vill man göra skattesänkningar för personer med mycket låga löner. Exakt hur och med vilka belopp framkom inte.

Till detta vill partiet slopa arbetsgivaravgifterna för en företagare som anställer sin första person. Förslaget gäller alla företag, såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare, och innebär att arbetsgivaravgifter inte ska tas ut på på inkomster till den nyanställde upp till och med 180 000 kr per år (månadslön på 15 000 kr). Detta föreslås gälla under de två första åren av personens anställning. Förslaget har mottagits positivt av Socialdemokraterna.

Generationsskifta i tid!

120 000 av Sveriges företag står inför behov av ett generationsskifte inom kort. Hur det ska gå till och problem kring detta diskuterades på ett seminarium i Almedalen där bl a Gotlands store entreprenör Pigge Werkelin samt Företagarnas VD Gunther Mårder deltog.

Intressant att notera är att av alla Sveriges företag har 95 % av företagen 10 anställda eller färre. Endast 0,5 % av företagen har anställda mellan 50–250 personer. Då ska man tänka på att det tillkommer ca 700 000 egenföretagare.

Panelen var enig om att diskussion istället för att fokusera på hur fler nya företag ska kunna startas borde inriktas på hur man ska lösa frågan om ägarskiften i alla de befintliga företag som idag står inför dessa frågor. Skälen till att många företagare skjuter upp tanken på en överlåtelse är ofta att företagaren är starkt knuten till företaget och helt enkelt inte vill sluta jobba. Andra skäl uppgavs vara svårigheten att ta in en anställd VD, och ibland har företagaren inte barn som kan ta över företaget.

Panelen menade dock att lösningarna på problemen kan vara ett utbilda entreprenörer genom en nära koppling till företagen, en utbildning som många gånger sker ute på fältet. En målgrupp många inte tänker på att nya tidens företagare kanske kan finnas bland yngre människor som är trötta på skolan. Dessa personer är inte stöpta i samma form. Det är personer som vågar göra ”fel” och på så vis vågar utveckla affärsideer och på sikt kan vara lämpliga att ta över många av de företaget som idag behöver nya ägare.

En aspekt som inte togs upp var frågan om inte befintliga anställda, som känner företaget väl, skulle kunna vara lämpliga som nya ägare.

Den naturliga slutsatsen av diskussionerna var att att planeringen av ett generationsskifte långt tidigare än vad sker idag för att företagen ska kunna expandera och leva vidare.

Högre skatter kan komma enligt finansministern

Finansminster Magdalena Andersson intervjuades idag av Di i Almedalen. Bland annat svarade finansministern på frågan om hon kommer att verka för en skatt för den finansiella sektorn.

Svaret på frågan är Ja, men först ska frågan utredas. Det som ligger närmast till hands är att snegla på den modell av en s k aktivitetsskatt som finns i Danmark. Det är en skatt på anställdas löner inom den finansiella sektorn.

Motivet till att införa en sådan skatt är att det inte tas ut moms på finansiella tjänster. Denna sektorn är därmed alltså extra skattegynnad enligt finansministern.

En utredning som ska komma med ett förslag på en sådan skatt tillsattes tidigare i år. Även alliansen har uttryckt ett intresse för en sådan skatt.

Vidare är finansministern inte främmande för att höja inkomstskatterna om det behövs för att kunna finansiera extra satsningar inom särskilt skola och åtgärder för att motverka arbetslösheten. Hur mycket skatterna kommer att höjas nämndes inte, men den begränsning av jobbskatteavdraget likt den som föreslogs i budgeten förra hösten är nog ett förslag vi får se igen. Även den särskilda löneskatten för aktiva pensionärer kan säkert föreslås igen.

Pensioner i fokus i Almedalen – löneväxling

I år är pensionerna ett hett ämne i Almedalen. Den försämrade avdragsrätten för eget pensionssparande gör att löneväxling som metod att kunna fortsätta att spara – via arbetsgivaren – är extra intressant. Men det finns fallgropar och löneväxlingen är inte förmånlig för alla.

Något som en pensionstagare också bör tänka på är hur pengarna ska placeras. När ska man ha efterlevandeskydd i sin pensionsförsäkring var ett annat ämne som diskuterades. Många av de stora pensionsbolagen är på plats.