Allt fler arbetsgivare kräver utdrag från belastningsregistret – nya regler kan väntas

Allt fler arbetsgivare kräver att arbetssökande visar upp ett registerutdrag från belastningsregistret i samband med anställning. Förra året 2014 levererade Polisen närmare 230 000 registerutdrag. År 2003 var motsvarande siffra drygt 40 000.

     

den 20 maj 2015

Enligt lag (Lag (1998:620) om belastningsregister) ansvarar Polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott. Som privatperson har du enbart rätt att begära utdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller alltså inte. Den normala handläggningstiden är cirka två veckor.

Den 26 juni 2014 överlämnades utredningen Registerutdrag i arbetslivet, SOU 2014:48 till dåvarande arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Utredningen föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Utredningen har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som i dag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret. Förslaget innebär i praktiken att förutsättningarna för arbetsgivares icke författningsreglerade registerkontroll återförs till vad som gällde före år 1989. Någon ny lagstiftning inom detta område har ännu inte beslutats. Ärendet bereds inom regeringskansliet.

Det är bara arbetsgivare inom barnomsorg och skola som fn har laglig rätt att söka i belastningsregister i samband med anställningar.

Eftersom arbetsgivarna inte har rätt att själva begära ut uppgifterna från polisen har det i praktiken utvecklats så att arbetsgivarna kräver att de arbetssökande själva begär ut uppgifterna från polisen och sedan överlämnar dem till arbetsgivaren i samband med en platsansökan.

När kuvertet sedan kommer från polisens belastningsregister vill ofta arbetsgivare att de själva först får öppna det och läsa innehållet. Om en platssökande vägrar gå med på att skaffa utdrag från belastningsregistret kan det bli stopp i rekryteringsprocessen.

I belastningsregistret sparas uppgifter om personer som blivit dömda för ett brott. Uppgifter om en fängelsedom kan komma att finnas kvar upp till 20 år efter en frigivning och en dom om rättspsykiatrisk vård kan komma att sparas i upp till 20 år efter en utskrivning av vården.


Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/18736/a/243103


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!