Alla anställda har rätt till raster och pauser

Återhämtning är viktigt för att orka och må bra under arbetsdagen. Ett sätt att få återhämtning på är genom att ta raster och pauser. Dessa avbrott kan användas för att till exempel äta lunch, ta en kaffepaus eller bara för att sträcka på sig. Vad är skillnaden mellan en rast och en paus och hur långa får dessa vara? Här reder vi ut begreppen om raster och pauser och vad man som arbetsgivare ska tänka på.

     

den 19 november 2018

Rast senast efter fem timmar

Av arbetstidslagen framgår att arbetstiden ska förläggas så att de anställda inte arbetar mer än fem timmar i följd. Därefter måste en rast tas ut.

Det finns inga regler om hur lång en rast ska vara utan den ska vara tillräckligt lång för att t ex äta lunch. Vanligtvis uppgår en lunchrast till mellan 30 och 60 minuter. 

Under rasten förfogar den anställde själv över sin tid och har även rätt att lämna arbetsplatsen. Av den anledningen räknas rasten inte in i arbetstiden. Någon lön ska därför inte heller betalas för rasten. Arbetsgivaren ska informera de anställda om antal raster, rasternas längd och när de är förlagda.

Måltidsuppehåll kan ersätta en rast

I vissa fall får en rast bytas ut mot ett måltidsuppehåll vid arbetsplatsen. Det kan bli aktuellt med hänsyn till arbetsförhållandena, t ex vid sjukdom eller någon annan händelse som arbetsgivaren inte kunnat förutse.

Det krävs inget särskilt tillstånd för att byta en rast mot ett måltidsuppehåll. Det måste dock finnas särskilda skäl. De anställda har därför inte själva någon möjlighet att välja mellan raster och måltidsuppehåll.

Till skillnad från rasten räknas ett måltidsuppehåll in i arbetstiden. Den anställde ska därför ha lön när det är fråga om ett måltidsuppehåll. 

Viktigt med pauser

Utöver raster har de anställda också rätt till kortare avbrott från arbetet i form av pauser. Det finns inga bestämmelser om hur lång en paus ska vara eller hur många pauser man har rätt till. Det är istället rimligt att utgå från att det i alla arbeten är tillåtet att ta pauser då och då under arbetsdagen.

I vissa verksamheter är det inte alltid möjligt att ta paus efter eget behov. Arbetsgivaren måste då istället planera in särskilda pauser i arbetsschemat.

Pauser räknas in i arbetstiden och den anställde har i princip inte har rätt att lämna arbetsplatsen under pauserna.

Vill du veta mer arbetstid och andra HR-frågor?

Då är sannolikt Servicepaket HR något för dig. Prova paketet gratis och få tillgång till senaste nytt, en gedigen faktabank, massor med smarta checklistor och vår egna expertsupport – när du behöver få svar på dina frågor.