Äldre chefer har större fokus på gruppen

Äldre chefer är duktigare på att utveckla medarbetarna än yngre som har större fokus på sina egna mål. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som bygger på 6 800 svar på ett arbetspsykologiskt test.

     

den 1 oktober 2015

Chefer mellan 30 och 60 år har fått svara på frågor som belyser 30 olika chefsegenskaper.

De äldre cheferna är lika initiativkraftiga som de yngre men yngre chefer ser sig själva som avgörande för att nå framgång medan äldre arbetar mer med arbetslaget.

Studien visar också att äldre chefer har större förmåga att ta ett helhetsperspektiv medan yngre är mer intresserade av att detaljstyra. Trevor Archer, professor i psykologi på Göteborgs universitet, menar att med åldern minskar fokus på den egna karriären vilket ökar förmågan till lagspel och ett mer utvecklat ledarskap.

Vilket ledarskap som är att föredra svarar inte studien på. Typ av företag och dess utvecklingsfas påverkar vilket ledarskap som behövs.


Källa: Kvalitetsmagasinet, Prevent.