Åldranderapport 2015

EU-kommissionens Åldranderapport 2015, som analyserar effekterna på de offentliga finanserna av åldrande befolkning i EU-länderna har nu presenterats.

     

den 3 juni 2015

Rapporten gör framskrivningar fram till år 2060, baserat på nuvarande demografiska trender, av de beräknade offentliga utgifterna för pensioner, sjukvård, åldringsvård och utbildning, Rapporten visar en alltmer åldrande befolkning i EU under de kommande årtiondena, där EU går från fyra personer i arbetsför ålder på varje person över 65 år till två personer. Detta kan innebära en press på den europeiska ekonomiska och sociala modellen.

För Sveriges del visar prognosen för 2060 att befolkningen har ökat till 13,1 miljoner invånare och att vi kommer att leva längre – kvinnor till 89 år och männen till 86 år. Prognosen visar också att det kommer att finna fler äldre i åldersgrupperna 65-79 och 80+. De åldersrelaterade offentliga utgifterna beräknas öka inom områdena hälsa, omsorg och utbildning men minska för pensioner.

Sveriges kommuner och landsting SKL har beräknat att man behöver rekrytera över 200 000 medarbetare fram till 2020. Mikaela Almerud på Svenskt Näringsliv framförde i februari i år i en artikel att Sverige inte kan täcka företagens rekryteringsbehov enbart med inhemsk arbetskraft utan är beroende av invandrad kompetens för att kunna kompetensförsörja landet. Det är därför hög tid att sjösätta reformer som kan snabba upp tiden till etablering och som ökar möjligheten för Sverige att ta tillvara invandrad kompetens.

I vecka 21 2015 anmäldes 23 052 lediga platser hos Arbetsförmedlingen och 6 663 anmälde sig som arbetssökande. Samma vecka fick 11 398 personer arbete.

I höst ska EU komma med rekommendationer till hur EU-ländernas regeringar ska tackla åldersproblemet.


Källa: http://ec.europa.eu/sweden/news/20150512_sv.htm