Akut lönehöjning till socialsekreterare

Ett av socialtjänstens svåraste uppdrag är arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och arbetet med deras familjer. Personalens kompetens är väsentlig för att kunna uppnå rättssäkerhet och upprätthålla en god kvalitet på arbetet.

     

den 20 maj 2015

Regeringen framhöll i förarbetena till de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli förra året att det är särskilt viktigt att handläggarna som utför uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården har hög kompetens och god erfarenhet. Den som arbetar med dessa uppgifter inom socialtjänsten ska numera ha avlagt en svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller ha en utländsk utbildning som erkänts enligt 3 kap. 3 b § andra stycket SoL.

Sju av tio socialsekreterare i Västra Götalands län överväger att byta jobb. Orsaken är en påtagligt försämrad arbetssituation, visar en ny undersökning. – Jag är orolig, säger Robert Wendel, SSR-ordförande i Trollhättan, till lokaltidningen ttela.

Situationen i västra Götaland är sämre än i landet som helhet. Det visar den undersökning som Novus har gjort för Akademikerförbundet SSR.

Socialsekreterarna pressas av hög arbetsbelastning och stor personalomsättning.

– Många mår dåligt, sover illa i perioder. Jag har själv sett folk sitta på kontoren och gråta, säger Robert Wendel, SSR-ordförande i Trollhättan.

Det blir allt svårare att rekrytera erfaren personal för att arbeta med barn och unga inom socialtjänsten. En av orsakerna anses vara att efter en lagändring krävs det numera socionomexamen för att arbeta med barn och unga inom socialtjänsten. I Orust kommun fick hela personalgruppen som arbetar med myndighetsutövning mot barn och unga nyligen en akut lönehöjning på 2 000 kronor i månaden för att motivera dem att stanna kvar.

Bakgrunden till den akuta lönehöjningen är att när Orust kommun nyligen annonserade efter socialsekreterare fick de inte en enda sökande. Andra gången sökte fyra personer men av dem hoppade en av och två fått andra jobb. Kvarstår gjorde endast en sökande. För att se till att de redan anställda socialsekreterarna skulle förmås stanna kvar beslöt man om den akuta lönehöjningen.

Men det är inte bara Orust kommun som satsar. Andra kommuner som känt av behov av att höja lönerna är Västerås, Kristianstad, Linköping, Luleå och Österåker. Alla dessa kommuner har satsat extra på socialsekreterare, som får tusenlappar extra i lönepåslag i år.


Källa: http://akademssr.se/reportage/det-ar-kris-pa-djupet?v=frontpage&d=block_1