Aktivitetsbaserat kontor - en trend i kontorsvärlden

Ett aktivitetsbaserat kontor är oftast uppdelat i olika zoner: en aktiv zon, en mellanzon och en lugn zon. Den som arbetar där väljer plats beroende på sina behov för stunden.

     

den 24 augusti 2015

I den lugna zonen arbetar man tyst och ostört. I mellanzonen sitter man tillsammans med sina kollegor på liknande sätt som i ett öppet kontorslandskap. I den aktiva ytan möts man för diskussioner, arbete i grupp eller enskilt, oftast i en kaféliknande miljö.

Vinsterna med ett aktivitetsbaserat arbetssätt är många. Den största är kanske att det finns arbetsplatser anpassade för de olika aktiviteter som ingår i jobbet. Det är också mer effektivt än ett traditionellt öppet kontorslandskap. Man får plats med fler arbetsplatser på mindre yta och det är lätt för organisationen att skala upp eller ner verksamheten vid behov. De flesta upplever också en ökad trivsel, kreativitet och kunskapsöverföring eftersom man möter sina kollegor oftare och i flera olika situationer.

Carina Hörnfeldt Bylund arbetar på Coop Service Management och har erfarenheter både av att införa aktivitetsbaserade kontor på sin egen arbetsplats och av att hjälpa kundföretag med samma sak. Hon påpekar att kontoren inte hängt med utvecklingen av vårt moderna sätt att arbeta och att vi behöver omdefiniera vår syn på vad arbete är. En konsekvens av att kontoren inte har följt med i den här utvecklingen är att många skrivbord står tomma större delen av dagen medan det ofta saknas konferensrum.

– Arbete är ju en aktivitet och inte en viss plats. Vi kanske likställer arbetsplats med skrivbord, men vi borde istället fråga oss hur vi arbetar och forma kontoret utefter detta.

Utmaningarna är många för verksamheter som vill förändra sin kontorsmiljö mot mer aktivitetsbaserad layout. Först gäller det att fastställa de verkliga behoven av olika funktionsytor. Många människor känner en förklarlig oro inför utsikten att bli av med sitt personliga skrivbord och den oron är viktig att fånga upp och möta.

Läs mer: Se hur Skanska har utformat sitt aktivitetsbaserade kontor här.


Källa: Previa