Aktieutdelningar vid korttidsarbete – vad gäller?

Hur påverkar aktieutdelningar och andra värdeöverföringar möjligheten att få del av stödet för korttidsarbete? Victoria Ödlund, löne- och HR-expert hos Simployer, går igenom Tillväxtverkets senaste förtydligande i frågan.

     

den 28 maj 2020 Victoria Ödlund

Den 18 maj kom Tillväxtverket med ett förtydligande om värdeöverföringar vid korttidsarbete. Aktieutdelningar, koncernbidrag och andra utbetalningar där förmögenhetsmassan minskar är exempel på värdeöverföringar.

Det har här betydelse när under året som värdeöverföringen skett. Däremot har storleken på bolaget ingen betydelse, utan alla kommer att behandlas lika.

Bedömningen sker för varje enskild arbetsgivare. Bolag som ingår i en koncern bedöms alltså var för sig.

Värdeöverföringar före den 16 mars 2020

Värdeöverföringar som skett före den 16 mars 2020 kommer inte leda till att arbetsgivare bedöms att inte uppfylla kraven för att få stödet. Har värdeöverföringen skett före detta datum är värdeöverföringen i sig alltså inget som hindrar en arbetsgivare från att få stöd för korttidsarbete.

Exempel: Bolaget hade en aktieutdelning den 5 februari. Den 1 april påbörjades korttidsarbete. Aktieutdelningen i sig ska inte hindra en arbetsgivare från att få stödet.

Värdeöverföringar under stödperioden

Om en värdeöverföring sker under stödperioden eller i nära samband med denna så förutsätts det att bolaget inte har några ekonomiska svårigheter. Utgångspunkten är då att bolaget inte kan få något stöd för korttidsarbete.

Exempel: Bolaget hade en aktieutdelning den 5 maj. Under månaderna april t o m augusti infördes korttidsarbete. Bolaget nekas stöd i normalfallet.

Värdeöverföringar efter den 16 mars 2020

Om värdeöverföringar skett efter den 16 mars 2020, men utanför stödperioden, så görs en bedömning i varje enskilt fall. Tillväxtverket kommer här att beakta bolagets hela räkenskapsår.

Exempel: Bolaget hade en aktieutdelning i den 25 mars. Bolaget inför korttidsarbete från den 1 september t o m den 31 december. I detta fall görs en samlad bedömning om bolaget har rätt till stöd för korttidsarbete.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!