Aktieutdelningar vid korttidsarbete – vad gäller?

Hur påverkar aktieutdelningar och andra värdeöverföringar möjligheten att få del av stödet för korttidsarbete? Victoria Ödlund, löne- och HR-expert hos Simployer, går igenom Tillväxtverkets senaste förtydligande i frågan.

     

den 28 maj 2020 Victoria Ödlund

Den 18 maj kom Tillväxtverket med ett förtydligande om värdeöverföringar vid korttidsarbete. Aktieutdelningar, koncernbidrag och andra utbetalningar där förmögenhetsmassan minskar är exempel på värdeöverföringar.

Det har här betydelse när under året som värdeöverföringen skett. Däremot har storleken på bolaget ingen betydelse, utan alla kommer att behandlas lika.

Bedömningen sker för varje enskild arbetsgivare. Bolag som ingår i en koncern bedöms alltså var för sig.

Värdeöverföringar före den 16 mars 2020

Värdeöverföringar som skett före den 16 mars 2020 kommer inte leda till att arbetsgivare bedöms att inte uppfylla kraven för att få stödet. Har värdeöverföringen skett före detta datum är värdeöverföringen i sig alltså inget som hindrar en arbetsgivare från att få stöd för korttidsarbete.

Exempel: Bolaget hade en aktieutdelning den 5 februari. Den 1 april påbörjades korttidsarbete. Aktieutdelningen i sig ska inte hindra en arbetsgivare från att få stödet.

Värdeöverföringar under stödperioden

Om en värdeöverföring sker under stödperioden eller i nära samband med denna så förutsätts det att bolaget inte har några ekonomiska svårigheter. Utgångspunkten är då att bolaget inte kan få något stöd för korttidsarbete.

Exempel: Bolaget hade en aktieutdelning den 5 maj. Under månaderna april t o m augusti infördes korttidsarbete. Bolaget nekas stöd i normalfallet.

Värdeöverföringar efter den 16 mars 2020

Om värdeöverföringar skett efter den 16 mars 2020, men utanför stödperioden, så görs en bedömning i varje enskilt fall. Tillväxtverket kommer här att beakta bolagets hela räkenskapsår.

Exempel: Bolaget hade en aktieutdelning i den 25 mars. Bolaget inför korttidsarbete från den 1 september t o m den 31 december. I detta fall görs en samlad bedömning om bolaget har rätt till stöd för korttidsarbete.

Få svar på dina lönefrågor – prova Servicepaket Lön

Det är få saker som är så känsliga som lön. Man ska kunna hantera praktiska frågor som rör både arbetsrätt och skatterätt, och det måste bli rätt för alla inblandade parter. I Servicepaket Lön blir du uppdaterad med de senaste nyheterna och lagändringarna på området!

Prova Servicepaket Lön gratis i en vecka. Fyll i formuläret så kan du strax logga in.

Hittar du inte ditt företag? klicka här


Du kan bara prova paketet en gång.