Hur ska arbetsgivardeklaration på individnivå lämnas för utländsk personal? Hanna Lagerkvist, skatteexpert hos Tholin & Larsson, förklarar vad som gäller.
Hur ska arbetsgivardeklaration på individnivå lämnas för utländsk personal? Hanna Lagerkvist, skatteexpert hos Tholin & Larsson, förklarar vad som gäller.

AGI – så rapporterar du lön för utländsk personal

Från och med den 1 januari 2019 ska alla företag lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå. De nya bestämmelserna innebär stora förändringar för arbetsgivarna. I den här artikeln tar vi upp de viktigaste förändringarna vad gäller rapporteringen av skatt och socialavgifter för utländsk personal.

     

den 5 mars 2019 Hanna Lagerkvist

Från och med den 1 januari 2019 ska arbetsgivare lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationerna varje månad för personer som får ersättning för arbete. Individuella uppgifter ska också lämnas om skatteavdrag på ersättningar för arbete, ersättningar för utgifter i arbetet och avdrag från sådana ersättningar.

Skatt för utländsk personal

Det som är nytt vad gäller rapporteringen av skatten för utländsk personal är att det numera är rutorna som styr vilken skatt som rapporteras och inte vilken kontrolluppgift. Det finns sju olika skatterutor – där antingen belopp eller kryss fylls i. Skatterutorna ersätter KU 10, 13 och 14. Förenklat kan man säga att ruta 001 motsvarar KU 10, ruta 274 motsvarar KU 13 och ruta 276 motsvarar KU 14.

Skatterutor utländsk personalSkatterutor utländsk personal

En av skatterutorna måste väljas för att arbetsgivardeklaration på individnivå ska kunna lämnas. Om något skatteavdrag inte har gjorts måste man alltså ange 0 i en av rutorna för skatteavdrag, eller sätta ett kryss i någon av de rutor som förklarar varför skatteavdrag inte ska göras. Observera att det inte går att redovisa skattebelopp i olika rutor och/eller kryss i samma individuppgift. Om man för en månad ska rapportera både avdragen preliminärskatt och lön utan skatteavdrag t ex för att en utsändning påbörjats mitt i en kalendermånad måste alltså två individuppgifter lämnas – en för lön med avdragen preliminärskatt (ruta 001) och en för lön utan skatteavdrag (ruta 276).

Socialavgifter för utländsk personal

Det är den anställdes socialförsäkringstillhörighet som styr huruvida svenska sociala avgifter ska betalas eller inte på ersättningen till den anställde. Omfattas den anställde av svensk socialförsäkring är ersättningen underlag för arbetsgivaravgifter i Sverige

Socialavgifter utländsk personal

En nyhet är att arbetsgivaren på individuppgiften ska ange en särskild konventionskod (ruta 305) i det fall socialförsäkringskonvention med Indien, USA, Kanada, Québec eller Sydkorea ska tillämpas för den anställde.

Koden anges med en siffra mellan 1-4 och en bokstav mellan A-D.

I uppställningen nedan finns en beskrivning av de olika konventionskoderna.
Konventionskoder svensk arbetsgivare utbetalare
Konventionskoder utländsk arbetsgivare utbetalare

Vill du få koll på regler vid internationellt arbete?

Då kan du prova Servicepaket internationellt arbete, helt gratis. Med paketet får du bl a tillgång till vår interaktiva världskarta, där du enkelt kan se vilka regler som gäller för vilka länder. Dessutom finns en gedigen faktabank, senaste nytt på området, och support med våra egna experter. Få tillgång till paketet


Få snabba svar på dina lönefrågor!

Få saker är så känsliga som lön – det bara måste bli rätt för alla inblandade parter! Visst vore det skönt att ha någon att bolla sina frågor med?

I Servicepaket Lön hjälper vi dig med frågor om arbets- och skatterätt, för en smidigare lönehantering. Välkommen till en enklare lönevardag! 

Jag vill prova paketet!