Agera snabbt när skatteavdraget blivit för högt

För att kunna korrigera ett felaktigt skatteavdrag krävs att arbetsgivardeklarationen inte har lämnats. Så fort felet har upptäckts är det därför viktigt att korrigeringen görs så fort som möjligt.

     

den 29 augusti 2019 Lennart Salomonsson

Vi får många frågor om det nya sättet att redovisa löner och skatter (AGI). En vanlig fråga är hur arbetsgivaren kan rätta arbetsgivardeklarationen när arbetsgivaren har gjort ett för högt skatteavdrag en viss månad.

Felet kan till exempel bero på att arbetsgivaren har betalat ut fel slutlön till en anställd. Det kan också handla om att arbetsgivaren inte följt ett jämkningsbeslut eller har dragit skatt enligt fel tabell.

Skatten låst hos Skatteverket

När Skatteverket tar emot en inlämnad arbetsgivardeklaration fattas ett automatiskt beslut om det skatteavdrag som har redovisats i deklarationen. Det betyder att – oavsett att skatteavdraget var fel – arbetsgivaren inte kan få tillbaka inbetald preliminärskatt som gjorts för en anställd.

Preliminärskatten är den anställdes och tillgodoräknas denne vid skatteberäkningen efter det att den anställde har lämnat sin inkomstdeklaration.

Upptäck felet i tid

En anställd som har slutat och har en skuld till arbetsgivaren på grund av att slutlönen blev för hög måste krävas på hela beloppet, det vill säga även preliminärskatten. Arbetsgivaren korrigerar därefter bruttolönen i individuppgiften men ändrar inte skattebeloppet; detta tillgodoförs den anställde vid skatteberäkningen senare.

Även för anställda som jobbar kvar kan skatteavdraget ha blivit för högt. Det kan till exempel bero på att arbetsgivaren inte har dragit skatt enligt ett inlämnat jämkningsbeslut eller dragit skatt enligt fel tabell.

Även i dessa fall får den anställde det för höga skatteavdraget tillgodoräknat i samband med inkomstdeklarationen året efter. Ett alternativ kan här vara att den anställde ansöker om en ny jämkning så att skatteavdraget blir lägre under årets resterande månader.

För att kunna korrigera skatteavdraget i dessa situationer, och att det blir rätt för den anställde direkt, krävs därför att lönen räknas om och att arbetsgivardeklarationen korrigeras innan den lämnas till Skatteverket. Samma gäller för att den som fått för mycket lön endast ska behöva betala tillbaka nettolönen, det vill säga det som faktiskt betalades ut för mycket, och inte behöva vänta på skattebeloppet – i värsta fall i upp till 17 månader.

Korrigering av lön – lär dig mer!

Du inser att en person på företaget har fått för mycket lön av misstag. Vad händer nu? Kan ni som arbetsgivare till exempel utan vidare justera lönen en senare månad, och hur görs korrigeringen i arbetsgivardeklarationen? På vår livestreamade entimmeskurs Korrigering av lön får du svar på vad som gäller!

Vill du ha vårt bästa HR-innehåll – direkt till din inkorg?

 
Vill du djupdyka ner i frågor om HR-trender, medarbetarskap, arbetsmiljö och senaste nytt? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev – vi plockar ut det bästa vi har att bjuda på och skickar direkt till din inkorg.

Vi bjuder alla nya prenumeranter på e-boken Ny som HR-chef: detta bör du ha koll på! Värdefulla tips för dig som är ny i ledarrollen – eller för dig som vill få nya insikter. 👌