Affärsresor inte så glamourösa som omgivningen tror

HR-chefer i organisationer med medarbetare som ofta är på tjänsteresa har en viktig uppgift när det gäller arbetsmiljö och utformning av arrangemang och villkor kring tjänsteresor.

     

den 7 september 2015

Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet och professor i humanekologi vid Lunds universitet har tillsammans med den brittiske forskaren Scott A Cohen presenterat rapporten A darker side of hypermobility.

Rapporten handlar om hur de som ofta företar långa affärsresor utomlands av omgivningen på jobbet och bland bekanta ges en hög social status medan resenärerna själv upplever att resandet påverkar deras sociala situation negativt med ensamhet och stress. Det handlar om individens fysiska, psykologiska och emotionella kostnader för affärsresorna. De kan känna att resandet påverkar deras hälsa negativt med dålig kondition och ökad risk för infarkt.

Bland de guldkantsfaktorer som omnämns i rapporten märks nätverkets bedömning av hur långa resor som görs, hur ofta man reser, hur man reser, hur många bonuspoäng resan ger och vilka resmålen är.

I Sverige är det dock bara 3 procent av befolkningen som står för en fjärdedel av allt internationellt resande.


Källa: http://epn.sagepub.com/content/early/2015/07/24/0308518X15597124.full.pdf+html