Äntligen enklare skatteregler för enskilda firmor?

Kommer reglerna om expansionsfond och negativ räntefördelning att slopas? Får vi generösare regler för periodiseringsfonder i enskild firma? Det kan bli resultatet av ett färskt utredningsförslag.

     

den 4 september 2020 Robert Selvaag

En sittande utredning har i uppdrag att se över beskattningen av enskilda firmor. Det ska bli mindre komplicerat att starta och driva enskild firma, och lättare att göra rätt och att undvika oavsiktliga fel. Utredningen har nu kommit med ett delförslag, som handlar om enklare regler inom ramen för det befintliga skattesystemet.

Slopad expansionsfond och generösare periodiseringsfond

Reglerna om expansionsfond föreslås slopade, istället vill utredaren se större möjlighet till avsättning till periodiseringsfond. Avsättningen föreslås höjd från 30 procent av överskottet till 40 procent. Periodiseringsfonderna ska dessutom kunna behållas i tio år i stället för dagens sex år. Förslaget gäller bara enskilda firmor, vilket innebär att periodiseringsfonder äldre än sex år inte kommer att kunna föras över till ett aktiebolag vid ombildning.

Befintliga expansionsfonder ska – enligt förslaget – återföras till beskattning med minst tio procent per år under högst tio på varandra följande beskattningsår. Denna återföring ska göras före avsättning till den förstärkta periodiseringsfonden och före räntefördelning. Den återförda expansionsfonden kan därmed sättas av till periodiseringsfond eller räntefördelas. Vid återföringen återbetalas den expansionsfondsskatt som betalats på avsättningen.

Slopad negativ räntefördelning m m 

Utredaren föreslår även att den negativa räntefördelningen slopas helt, och att de skattemässiga justeringarna får en annan inbördes ordning. Positiv räntefördelning läggs sist, efter avsättning till periodiseringsfond. Det innebär alltså att återförd periodiseringsfond kan räntefördelas. Däremot föreslås att återföring av periodiseringsfond läggs efter avsättning till periodiseringsfond. Årets avsättning kan därmed – enligt förslaget – inte längre beräknas på återförd periodiseringsfond.

Övriga ändringar

En del förenklingar i beräkningen av kapitalunderlaget för räntefördelning föreslås, liksom en sänkt uppräkning av sparat räntefördelningsbelopp.  Slutligen föreslås att tillämpningsgränsen på 50 000 kronor i kapitalunderlag slopas. Räntefördelning skulle därmed kunna göras även vid små positiva kapitalunderlag.

Källa:

SOU 2020:50  

Kommentar:

Nu återstår att se hur regering och riksdag ställer sig till förslagen. Det ska också bli intressant att se vad utredaren kan tänkas komma att föreslå i nästa delbetänkande som ska komma senast den 1 juli 2021. Där kanske vi får se ett efterlängtat förslag om frivillig schablonbeskattning av enskilda firmor!

Vill du veta mer om förslagen och vad de innebär så missa inte vår Skatteträff! Anmäl dig här!


Få snabba svar på dina skattefrågor!

Svårt att hänga med i det senaste på skatteområdet? På jakt efter kvalificerade svar på dina frågor – snabbt?
I Servicepaket Skatt hjälper vi dig att tolka snåriga lagar och skatteregler, så att du kan lägga tiden på annat. Välkommen till en enklare skattevardag!

Jag vill prova paketet!