Adventskalendern: Tre skattetips för en bra start på 2019

Inför varje advent har våra experter tagit fram sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för att få en riktigt god start på det nya året. Bakom adventsartikel nummer två står våra skatteexperter som bjuder på tre av sina bästa skattetips.

     

den 7 december 2018

Starta aktiebolag i rätt tid!

Står man i begrepp att starta ett aktiebolag så finns det flera faktorer med skattemässig koppling att ta hänsyn till. Bland annat när det gäller årets gränsbelopp. Detta tillgodoräknas den som äger aktierna vid årets ingång. Vid vilken tidpunkt anses då aktierna uppkomma i ett helt nybildat bolag?

Ett bolag anses bildat då stiftelseurkunden är undertecknad av samtliga stiftare. En förutsättning är att bolaget registreras hos Bolagsverket. 

Den som tänker att starta ett bolag nu under senhösten ska alltså se till att stiftelseurkunden är undertecknad senast den 31 december 2018. Aktieägarna får då beräkna årets gränsbelopp för 2019. Detta även om bolaget registreras hos Bolagsverket först under 2019.

Om en aktieägare har blivit beskattad för utdelning i inkomstslaget tjänst i stället för i kapital på grund av det som sagts ovan, kan man begära omprövning av det årets inkomstdeklaration senast fem år efter taxeringsåret.

Har det inte skett någon utdelning, men det sparade gränsbeloppet har blivit för lågt beräknat, kan det korrigeras utan att man behöver begära omprövning. Korrigeringen görs då på blankett K10. Denna blankett är inte en sådan som fastställs vid inkomstbeskattningen. Den kan därför lämnas in för fler år tillbaka än den maximala omprövningstiden som är sex år inklusive det aktuella beskattningsåret.   

Läs mer: Håll dig uppdaterad om alla viktiga skattefrågor hela året

Nollställ aktiebolagets resultat med tantiem!

Det finns inget som hindrar att ett aktiebolags resultat nollställs med en tantiemavsättning. Även för fåmansföretag gäller allmänna regler om avdrag för tantiem.

Det innebär att ett bolag med kalenderår som räkenskapsår kan besluta på bolagsstämman att ett tantiem ska betalas ut. Företaget får avdrag för tantiemavsättningen i bokslutet och kan på så vis alltså nollställa sitt resultat.

När det gäller aktieägaren så ska han/hon beskattas för tantiemet det beskattningsår som beloppet blir disponibelt. Detta är fallet senast då bolagsstämman fattar sitt beslut. Det betyder – om tantiemet betalas ut året efter räkenskapsåret (räkenskapsår = kalenderår) – att beskattningen av beloppet skjuts upp ett år.

Planera aktieförsäljningen för fullt avdrag!

Om man har stora latenta förluster på aktier som ska säljas kan det vara bra att dela upp försäljningen över ett årsskifte. Kan man inte kvitta en aktieförlust mot en vinst på aktier under samma år, kvoteras förlusten till 70 %. Detta ger en skattereduktion på 21 %. Om man inte kan utnyttja skattereduktionen det aktuella året kan den inte sparas. Den går därmed förlorad.

På den del av det totala underskottet i inkomstslaget kapital som är högre än 100 000 kr, begränsas avdraget ytterligare till 70 %. Skattereduktionen blir då endast 14,7 % av förlusten ((0,7 x 0,7) x 30 %). Det är alltså även på grund av denna konsekvens viktigt att planera sina försäljningar.

Läs alla tips för 2019 - och några till!

Inför varje advent har våra experter tagit fram sina bästa tips för en bra start på 2019. Nu kan du ladda ner en e-bok med alla tipsen samlade + ett extra tips för varje område! En tidig julklapp från oss på Tholin. Ladda ner e-boken


Skatteträff 20/21 – Årets uppdateringsdag inom skatt

 


Boka din plats här!