Adventskalendern: Tre lönetips för en bra start på 2019

Snart är julen här och 2019 står för dörren. Inför varje advent har våra experter tagit fram sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för att få en riktigt god start på det nya året. Adventskalendern inleds med tre vassa lönetips om AGI, karensavdrag och semsterlön.

     

den 30 november 2018

Var beredd på de nya arbetsgivardeklarationerna!

Från och med lönemånad januari 2019 gäller att alla arbetsgivare ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI). Det innebär att lön, förmåner och skatteavdrag med mera ska redovisas individuellt för varje anställd varje månad.

Dessa månatliga redovisningar på individnivå ersätter den nuvarande kontrolluppgiften (KU 10) i de allra flesta fall.

Det är viktigt att arbetsgivarna är beredda på den nya inlämningen. Särskilt viktigt är att kontakta leverantören av lönesystemet så att detta är anpassat till den nya redovisningen.

Det är också viktigt att både anställda och chefer är insatta i den nya ordningen. Detta så att förmåner med mera rapporteras i tid till den som hanterar löneredovisningen så att onödiga korrigeringar i tidigare lämnade arbetsgivardeklarationer kan undvikas.

Läs mer: Entimmeskurs arbetsgivardeklaration på individnivå

Tänk på att stämma av semesterlönen vid årsskiftet!

När arbetsgivaren tillämpar sammanfallande intjänande- och semesterår är den utbetalda semesterlönen under året preliminär.  Det är först när intjänande och semesteråret är slut den 31 december som det är möjligt att beräkna semesterlönen definitivt. Det innebär att den semesterlön som har betalats ut under året kan vara för hög eller för låg. Korrigeringen av sådan felaktig semesterlön kan göras först efter en semesterberäkning för året.

Arbetsgivaren kan kräva in för mycket utbetald semesterlön med automatik om gällande kollektivavtal medger det. I annat fall måste arbetstagaren skriva under ett särskilt medgivande där den aktuella skulden redovisas samt anledningen till kvittningen.

Var förberedda inför de nya reglerna om karensavdrag!

Från årsskiftet införs nya bestämmelser om karensavdrag i sjuklönelagen. Samtidigt upphör de tidigare reglerna om karensdagen att gälla. Det nya avdraget ska uppgå till 20 procent av sjuklönen för en anställds genomsnittliga arbetsvecka.

Tänk på att alla arbetsgivare behöver säkerställa att karensavdraget beräknas på rätt sätt när de nya reglerna om karensavdrag införs den 1 januari.

I och med att karensavdraget ska beräknas på ett annat sätt är det viktigt att kontrollera om lönesystemet är anpassat till de nya reglerna.

Arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal ska följa avtalet när det gäller hur karensen ska beräknas.

Läs alla tips för 2019 - och några till!

Inför varje advent har våra experter tagit fram sina bästa tips för en bra start på 2019. Nu kan du ladda ner en e-bok med alla tipsen samlade + ett extra tips för varje område! En tidig julklapp från oss på Tholin. Ladda ner e-boken

 


Få snabba svar på dina lönefrågor!

Få saker är så känsliga som lön – det bara måste bli rätt för alla inblandade parter! Visst vore det skönt att ha någon att bolla sina frågor med?

I Servicepaket Lön hjälper vi dig med frågor om arbets- och skatterätt, för en smidigare lönehantering. Välkommen till en enklare lönevardag! 

Jag vill prova paketet!